weby pro nejsevernější čechy

Sochy v areálu barokní fary ve Valkeřicích (sv. Jan Nepomucký, sv. Florián, sv. Barbora, Pieta)

This entry is part 382 of 449 in the series Sochy, skulptury, statue, mozaiky, reliéfy, památníky

Ve Valkeřicích u silnice blízko autobusové zastávky stojí barokní fara postavená v roce 1704 architektem Pietrem Verzou na podnět hraběte Šporka. Prostor areálu je lemován ohradní zdí, na níž se nachází sochy sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a Pieta, v průčelí fary mezi okny je pak v nice umístěna socha sv. Barbory.

Asi nikdy se mi nepodaří pochopit jemné nuance státní památkové péče. Celý areál je evidovanou kulturní památkou. V jeho popisu však figurují pouze dvě z uvedených soch, druhé dvě jako kdyby ani neexistovaly…

Před průčelím fary pravoúhlá brána s portálem, pohledově od silnice vpravo stojí sv. Jan.

Svatý Jan Nepomucký:

Barokní socha světce z 1. poloviny 18. století je situována na okraji koruny obdélné brány umístěné v přerušení ohradní zdi. Na nízkém jednoduchém podstavci stojí socha světce v podživotní velikosti, v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou, světec je oděn v tradiční kanovnické roucho, na hlavě, lehce skloněné k levému rameni, má biret. V náručí drží krucifix.

Jedná se o kvalitní barokní kamenosochařské dílo, zajímavé rovněž kulturně historicky (relativně časné zobrazení budoucího světce).

Socha Piety:

Kamenné barokní sousoší Piety z 1. poloviny 18. století stojí na severovýchodním nároží ohradní zdi areálu, na pilíři zděném z pískovcových kvádrů a zakončeném profilovanou pískovcovou římsou. Horizontální Pieta v lehce podživotní velikosti je umístěna na hranolovém podstavci s postranními volutami a zrcadlem tvaru kvadrilobu. Levá noha Krista spočívá v levé ruce Panny Marie, pravá ruka Krista je spuštěna bezvládně k zemi.

Jedná se o kvalitní vrcholně barokní kamenosochařské dílo.

Tyto dvě sochy byly restaurovány v roce 1995 restaurátory Ladislavem Šobrem a Václavem Snížkem.

Socha sv. Barbory je popsána alespoň trochu v původním evidenčním listu fary:

V patře koncha s pískovcovou sochou sv. Barbory s kovanou palmou v levé ruce, s kovaným kalichem s monstrancí v pravé ruce.

V levé ruce nic, při pohledu na sochu mne ani nenapadlo, že pohár by nebyl také z pískovce, a ani na fotkách to není k rozeznání. V Památkovém katalogu je několikrát zmínka o zbořeném kostele sv. Barbory, takže zřejmě odtud vítr fouká:

Rada ONV Děčín rozhodla 11.12.1970, že kostel už nadále nebude opravován. Poté, co církev požádala o 300.000,- Kč na opravu střechy, požádal 10.4.1973 ONV Děčín ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany. Ministerstvo kultury sňalo ochranu z kostela 29.8.1974 a následně byl kostel 11.7.1975 v 9,45 hodin odstřelen. Trosky byly odvezeny na smetiště.

Předpokládám, že se jednalo o tento kostel, jehož odstřel nasdílel na FB Valkeřic pan Jaroslav Dostál.A máme tu ještě jednu zajímavost:

Původně středověký kostel byl nově postavený v letech 1724-28 stavitelem Z. Hoffmannem z Hanšpachu-Lipové na náklad Fr. A. Šporka.

Po celodenním pátraní zbývá už jen konstatovat, že sv. Florián úředně neexistuje, nenašel jsem o něm v žádných pramenech ani čárku.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v JezvéSocha sv. Františka Xaverského v Markvarticích >>
Tagy