weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Václava na Kerkově nábřeží pod zámkem v Libochovicích

Na břehu slepého ramene Ohře pod zámkem v Libochovicích u cesty na Kerkově nábřeží stojí řada soch – druhý zleva je svatý Václav.

Památkový katalog:

Soubor soch na nábřežní opěrné zdi při jezu pod zámkem u bývalé okresní silnice. Kvalitní barokní sochy pořízeny mezi lety 1719-1740 patrně nákladem města v součinnosti s vrchností, některé nově na počátku 20. stol.

Nábřeží bylo frekventovanou komunikací, která spojovala zámek s mlýnem a starým mostem potažmo s kostelem. Galerie barokních soch zde začíná vznikat od 20. let 18. stol., jako první je zde umístěna plastika sv. Václava, kterou nechal postavit libochovický děkan Václav Hennigeber z Lecbergu. Roku 1719 zaplatila Anna Tayzíková sousoší Krista na kříži, pak přibyla roku 1724 socha sv. Josefa financovaná libochovickým hejtmanem Václavem Tvrzníkem a roku 1729 plastika sv. Jana Nepomuckého. Naposledy byly roku 1740 osazeny sochy sv. Jana a Bolestné Panny Marie, které spolu s Ukřižováním utvářely výjev Kalvárie. Autorem těchto dvou plastik byl pravděpodobně Antonín Braun a donátorem sám kníže. Doložena je také existence sochy sv. Vojtěcha, kterou však v 19. stol vzala velká voda. Čas se podepsal i na ostatních sochách – roku 1929 musela být renovována sochařem Karlem Zentnerem plastika sv. Václava. V roce 1976 se upustilo od památkové ochrany Krista na kříži a sv. Josefa, obě plastiky byly nahrazeny novými díly. Roku 1996 obnovil Kalvárii sochař M. Zentner.

Socha ve zbroji s knížecí korunou na hlavě, praporem a štítem s václavskou orlicí. Postava stojí na zdobeném podstavci s erbem a dedikačním nápisem v čelní ploše. Barokní socha obnovena v roce 1929 v souvislosti s výročím světcova úmrtí.

Socha je neoddělitelnou součástí západního parteru a potažmo celého tvarově rozmanitého zámeckého parku, který je cenným dokladem vývoje zahradní tvorby v průběhu vice než tří století. Navíc významně spoludotváří celkový charakter ranně barokního areálu, jehož autorem je Antonio della Porta. Do dnešní doby se zámecký areál dochoval v neobvykle ucelené podobě, což jen zvyšuje jeho uměleckou hodnotu.

Z dalších zdrojů:

Socha sv. Václava stojí na nábřeží pod zámkem. Byla vztyčena v roce 1715 na náklady děkana P. Václava Hennigera z Lecbergu. Socha patří mezi nejstarší sochy na nábřeží původní silnice do Poplz. Byla velice poničena povodní a v roce 1929 byla nahrazena kopií od sochaře Karla Zentnera, péčí vikáře V. Oplta. Na podstavci je vyveden erb se třemi koulemi.

Series Navigation<< Socha Panny Marie bolestné na Kerkově nábřeží pod zámkem v LibochovicíchSocha svatého Jana Nepomuckého na Kerkově nábřeží pod zámkem v Libochovicích >>
Tagy