weby pro nejsevernější čechy

Pomník biskupa Augusta Bartloměje Hilleho u kostela svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově

V malém parku východně od kostela svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově stojí u cesty pomník biskupa Augusta Bartloměje Hilleho.

Nenápadný pomník je věnován zdejšímu rodákovi, který se stal litoměřickým biskupem. Sem tam se o něm dá najít nějaká zmínka:

Velkým přínosem pro místní farnost byl litoměřický biskup Augustin Bartoloměj Hille, šenovský rodák. Za jeho působení byly v kostele instalovány nové varhany, znovu pozlacen kříž a makovice kostelní věže, postavena a vysvěcena nová křížová cesta, kterou zhotovil na popud šenovského faráře Ambrože Hilleho zdejší sochař Karl Otto. Biskup Hille věnoval v roce 1854 šenovskému kostelu tělo mučedníka Gratiosa z římských katakomb.

Rozsáhle o něm v časopise Zdislava litoměřického biskupství ->

Na trojitě odsazené základně obdélného půdorysu stojí širší kvádr, „podepřený“ v rozích opěráky. Na čelní a zadní straně vystupující pole s rytými nápisy. Nad oddělující přesahující lištou další, vyšší kvádr, taktéž vylepšený v rozích kosými opěráky, které tentokrát vedou až k horní římse/hlavici, na níž je umístěn jehlancový útvar. Na čelní i zadní straně tvarované nápisové pole, doplněné v horních rozích ornamenty.

O pomníku se těžko něco hledá – v Památkovém katalogu je totiž sice evidován jako součást památkově chráněného kostelního areálu, ovšem jako náhrobek pátera Josefa Heineho (viz další text).

Hranolovitý neogotický náhrobek-památník osazený na stupňovité základně pochází z roku 1865, avšak roku 1910 byl obnoven do dnešní podoby.

Čtyřboký, přibližně v jedné třetině členěný profilovanou římsou, hladký, téměř bez ozdob, nároží pomníku jsou okosená, nápisové pole je konkávně řešeno, v poli vystupuje konvexně nápisová deska v horní části. Je řešena reliéfně v obryse jako gotická kružba, v dolní části pomníku je ještě další nápisové pole. Zadní strana je řešena stejně. Vrchol pomníku je zakončený profilovanou římsou a okosenou jehlancovou stříškou.

Nápis z čelní strany náhrobku: Geburtsttätte/ Sr. Exelenz/ des hochw. Herrn:/ Hern August/ Bartholomäus/ HILLE/ BISCHOF/ v. Leitmeritz

V dolní části náhrobku: Geb. am 2, Dez./ 1786./ Gest. am 26. April/ 1865.

Zadní strana náhrobku: (nečitelné) …war seine Freude…

Zadní strana v dolní části náhrobku: Errichtet v. sei-/ nem dankbaren/ Neffen Joh. Hille./ 1865./ Renov. v. seinem/ Urgrossneffen/ Rud. Hille/ 1910

Poznámka: Název zapsané památky se neshoduje se jménem osoby, které je tento pomník určen (biskup Gustav Bartoloměj Hille). Došlo pravděpodobně k záměně s jiným náhrobkem (náhrobek pátera Josefa Heineho).

Pomník byl určen pro uctění památky litoměřického biskupa Gustava Bartoloměje Hilleho. Pomník je dokladem vývoje kamenosochařství a řemesla v severočeském regionu.

Pomník je silně omšelý, nápisy lze číst jen s obtížemi.

Series Navigation<< Pomník Karla Hiekeho v parku u Městské knihovny v Krásné Lípě<< Pomník doby ledové v parku v Oybině<< Historický rozcestník u hranic s Polskem východně od Machovské Lhoty<< Pamětní kámen Zkvalitnění dopravní infrastruktury Božanov – Radków v Božanově<< Kámen na hranici obce v Božanově<< Torzo sloupu u kostela svaté Máří Magdalény v Božanově<< Šolcova kalvárie u kostela svaté Máří Magdalény v Božanově<< Kámen v parku v MikulášovicíchPamětní kámen rekonstrukce místních komunikací v parku u základní školy v Lipové >>
Tagy