weby pro nejsevernější čechy

Plastika Kámen milenců v Pietním parku v Litvínově

Na ploše bývalého hřbitova v Litvínově u Žižkovy ulice je dnes Pietní park plný sochařské výzdoby současných sochařů, která vznikla v rámci sochařských sympozií proběhlých v letech 2004 a 2006. V severní části parku stojí plastika Kámen milenců.

Bohužel dohledat nějaké konkrétní podrobnosti o té které plastice není nejjednodušší. Autorkou tohoto díla je Simona Ducháčková a plastika vznikla na sochařském sympoziu 2006.

O sympoziu zde ->

S romantickým motivem pracovala Simona Ducháčková. Nazvala svou práci Kámen milenců. Využila horizontální polohy kamene a zpracovala ho tak, že od středu odebírala jeho hmotu. Na obou koncích tím vznikla jakási sedátka, dvě kubické části spojené jakousi „tepnou“. Prostor pro dvě bytosti, které spojuje určité pouto.


Series Navigation<< Plastika Parkomorka obecná v Pietním parku v LitvínověPlastika Klid v Pietním parku v Litvínově >>
Tagy