weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska hasičům v Tyršově ulici v Jirkově

Na fasádě Hasičského domu v Tyršově ulici v Jirkově bývala pamětní deska místním hasičům.

Záměrně píši bývala. Nafotil jsem ji v roce 2016, při své první návštěvě města. Tehdy to v ulici vypadalo nějak takhle:

Vzhled Hasičského domu v roce 2016 na Panorama Mapy.cz

Tehdejší stav je zachycen třeba zde ->

Hasiči Jirkov

Jenže při pokusu ztotožnit umístění desky v aktuální době jsem narazil. Až po velmi dlouhém pátrání jsem objevil hodně zasuté zmínky, např. Výroční zprávu za rok 2014:

Oslavy 140 let založení našeho sboru se konaly 20. a 21. 6. 2014. V pátek probíhala oficiální část, kdy od 17. hodin byla na sále hasičského domu pořádána členská schůze, byli přítomni zástupci organizací a sponzorů, kteří se podíleli na přípravě oslav. Dále byli přítomni němečtí hasiči. Na schůzi byla přečtena zpráva k příležitosti oslav, proslovy hostů, dále ocenění mladých hasičů, ocenění členů a kolegů z Německa. Poté byly předány upomínkové předměty všem přítomným. Nakonec byla odhalena pamětní deska SDH.

O oslavách psala i místní média, ta ovšem tvrdila, že deska měla být odhalena až v sobotu po slavnostním průvodu městem: Začátek vypukne v sobotu 21. června 2014 v 8,30 slavnostním pochodem od základní umělecké školy kolem hasičárny, kde bude odkryta pamětní deska.

Ovšem vypadá to, že na svém místě příliš dlouho nepobyla. V roce 2019 ukazuje Google StreetView v podstatě zcela jinou budovu, po sošce svatého Floriána a pamětní desce ani stopy:


Pokud jsem schopen z dostupných kusých informací soudit, došlo někdy po roce 2017 k totální rekonstrukci a částečné změně účelu budovy. Kam se deska poděla, nemám nejmenší tušení.

Series Navigation<< Socha svatého Bartoloměje u bývalé fary v PřebuziSocha Marta u zámku Červený Hrádek >>
Tagy