weby pro nejsevernější čechy

Socha Léda s labutí u zámku Červený Hrádek

Jižně u zámku Červený Hrádek v parteru, přiléhajícím k budově oranžerie, jsou umístěny dvě sochy z dílny rodiny Brokofů. Vpravo stojí Léda s labutí.

Sochy jsou v Památkovém katalogu součástí zahradního parteru, který patří k zámku.

Prostor přilehlý k budově bývalé oranžerie opatřený parkovou úpravou z 2. pol. 17. stol. v podobě listnatých a jehličnatých stromů, živého plotu a travnatého prostoru, na němž jsou umístěny dvě sochy v životní velikosti.

Památkový katalog v této části ani nezmiňuje, o jaké sochy se konkrétně jedná. Je třeba hledat jinde. A když už člověk ví, pak se lze vrátit zpět do Památkového katalogu:

Plastika znázorňující ženu oděnou v krátkých jednoduchých lehce zřasených šatech a vysokých sandálech, stojí levým chodidlem opřena o hruď labutě vedle ní. Socha je umístěna na jednoduchém nízkém podstavci.

Po pravdě mám ale docela pochyby, zda jde v případě Lédy o správné určení. Báje vypráví příběh v trochu jiném podání,  než aby měla takřka bojové oblečení, ruku umístěnou tak, že vypadá, že jí chybí kopí (či snad luk – že by ta věc přes rameno a na zádech byl toulec?). A místo aby se s ptákem milovala, stojí mu na krku. Opeřenec ani zdaleka labuť nepřipomíná, jde jasně o dravce – ať už podle zobanu, či podle pařátů. Nejspíš jde o tradovaný omyl, já bych to tipoval spíš na Dianu, pokud je vlevo od ní skutečně Mars (oba patří Římu). Pokud by šlo o Árése, jak tvrdí jiné zdroje, mohla by to pak být třeba i jeho řecká kolegyně Pallas Athéna.

Dodatečně na mne vyplavala zpráva přesunech této dvojice:

19. 3. 2004 – Dvě unikátní sochy z přelomu 17. a 18. století, které pocházejí z dílny významného řezbáře a sochaře německého původu Jana Brokoffa, čeká stěhování. “Mars“ i “Leda s labutí“ se z Chomutova vrátí zpět domů. Zámek Červený Hrádek, odkud sochy pocházejí, byl v roce 1986 ve velmi špatném stavu. Obě díla byla proto zrestaurována a převezena na důstojnější místo před chomutovskou městskou knihovnu na Palackého ulici, kde stojí dodnes. Zámek Červený Hrádek již několik let prochází rozsáhlou rekonstrukcí a již opravené vnitřní prostory a okolí zámku jsou využívány k pořádání kulturních akcí všeho druhu. Tato historická památka je stále více navštěvována nejen turisty, ale je i vyhledávaným místem odpočinku obyvatel nedalekého okolí. “Mars“ i “Leda s labutí“ se proto mají vrátit zpět za zámek, kde budou zdobit bazének a oranžérii. „Prostory na Červeném Hrádku, kde byly v minulosti sochy umístěny, jsou již opraveny. Město Jirkov proto požádalo ministerstvo kultury o zpětný převoz soch z Chomutova na zámek,“ říká místostarosta Chomutova Jan Řehák. Poslední slovo bude mít právě vlastník – tedy ministerstvo. Ke stěhování soch pravděpodobně dojde již v nejbližších týdnech. Zámek Červený Hrádek již několik děl Jana Brokoffa zdobí. Autor do Čech přišel po roce 1680. Připisuje se mu mnoho soch, hlavně v západních Čechách a zejména první socha Karlova mostu, jíž je svatý Jan Nepomucký. V našem regionu se lze setkat s řadou Brokoffových děl. Jeho sochy dodnes zdobí například sallu terenu na kláštereckém zámku.

Series Navigation<< Obraz svatého Mikuláše na rozcestí u kostela svatého Mikuláše pod KrudumemSocha svatého Jana Nepomuckého před domem 62 v Přebuzi >>
Tagy