weby pro nejsevernější čechy

Socha Historie u vstupu do hrobky Kinských na hřbitově Šlapanice

U vstupu do hrobky Kinských na hřbitově Šlapanice stojí dvojice soch. Vpravo je to alegorie Historie (nebo Sláva).

Wiki v popisu hrobky uvádí:

Vpravo od vchodu se nachází postava ženy – alegorie Historie (Slávy) v antickém rouchu a vlasy sepnutými do drdolu podle římského vzoru, která sedí na stylizované hromadě kamení. Levou rukou přidržuje kamennou desku, na kterou zapisuje jméno Rudolph, čímž tak odkazuje na knížete Rudolfa, pro kterého byla hrobka vystavena. Autorem sochařské výzdoby byl Josef Max (1804–1855).

Památkový katalog v popisu hrobky sochy pouze zmiňuje bez bližšího popisu.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého u silnice z Jarpic do ŠlapanicSocha Thanatos u vstupu do hrobky Kinských na hřbitově Šlapanice >>
Tagy