weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela svatého Vavřince na Masarykově náměstí v Hodoníně

U stěny vlevo od vchodu do kostela svatého Vavřince na Masarykově náměstí v Hodoníně stojí na nepůvodním místě socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou, součást kostelního areálu:

Kvalitní barokní socha z roku 1715 z nadace manželů Zofflových pohledově utváří prostředí před kostelem. Původně stála u mostu přes první rameno řeky Moravy, kde ji nechali postavit manželé Zofflovi (Antonín Ignác Zoffeln byla v letech 1701-1715 ředitelem hodonínského panství).

Na čtyřboké podnoži třikrát odstupňovaný sokl, do něhož je vsazen podstavec kuželkovitého tvaru, ve spodní části zaoblený a vytvářející hruškovité pole vymezené rytou linkou. V poli rytý nápis: MagnI IoanIs / HonorI et GratIIs / erIgVnt / pII ConthoraLes / De ZoffeLn. Podstavec ukončen profilovanou římsou, na níž je osazena dvakrát profilovaná deska. Socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním ikonografickém zobrazení v klerice, rochetě a almuci s biretem na hlavě. Světec v kontrapostu v dynamickém esovitém prohnutí s uvolněnou pravou nohou. V pravé ruce původně držel kříž a levou ruku drží na hrudi. Hlavu má pootočenu na pravou stranu s pohledem obráceným vzhůru. Hlava s kadeřavými vlasy a vousy zdobena kovovou zlacenou svatozáří s pěti hvězdami. Dynamický pohyb akcentující a rozechvívající krajkovité záhyby rochety ukazuje na zručného umělce schopného tvořit modelující detaily. Zadní strana sochy s propracovanými detaily šatu.

Původní evidenční list památky:

Socha na náměstí Kl. Gottwalda před farním kostelem. Na čtyřboké podnoži profilovaný podstavec. Nad profilovanou římsou jednoduchý nástavec se sochou světce v kanovnickém úboru s křížem v pravé ruce, s levicí v lehkém gestu spočívající na hrudi. Hlava světce je obrácena ke kříži.

Socha stála na pravé straně Jalového ramene řeky Moravy u Hrubého mostu za nynější radnicí a na svém místě vydržela až do konce 20. let 20. století, kdy bylo Jalové rameno zasypáno a socha přemístěna k levé straně vrat do kostela.

Series Navigation<< Pomník generální stávky roku 1920 v HodoníněSocha svatého Šebestiána u kostela svatého Vavřince na Masarykově náměstí v Hodoníně >>
Tagy