weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého na jezuitských schodech v Litoměřicích

Ve výklenku na jezuitských schodech v Litoměřicích pod obloukem, spojujícím budovy jezuitské koleje s chrámem Zvěstování Panny Marie, dnes stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Zmíněný výklenek je poněkud multifunkční, viz další text. O soše lze sem tam najít stručnou zmínku, většina zdrojů se věnuje instalaci díla Neznámo odkud, které stálo přímo na schodech, či jeho pozdějšímu torzu. Myslel jsem, že jsem nejspíš zcela slepý, protože jsem na schodech neviděl nic – do té doby, než jsem zjistil, že u stěny výše zmíněného kostela se povaluje cosi, co porovnáním s fotografiemi jsou zbytky oné skulptury… Ale zpět ke svatému Janovi.

Kniha Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice uvádí:

V nice pod obloukem přechodu na Jezuitských schodech se jako kdyby ve fotografické technice „sendviče“ zkumulovaly tři expozice v rámci jediného negativu. nebo překryly tři diapozitivy.

Při neznalosti dějin prostoru sice spatříme pouze barokní sochu svatého Jana Nepomuckého, která tu na nás hledí dnes. Původně byla pořízena roku 1712 (a zrestaurována v roce 1951) pro starý barokní most přes Labe. Do niky nad schody se dostala až v roce 1952. Tehdy byla, neznámo proč, z místa odstraněna stávající socha, vlastně busta, romantického básníka, dramatika a překladatele raných anglických romantiků do němčiny Josefa Emanuela Hilschera (1806 – 1837). Zbyly po ní jen rozviliny lemující niku a po dolním zakončeném niky nízký reliéf lyry, symbolu romantického básníka pěvce. Autorem busty byl profesor vídeňské Akademie Karl Radnitzky (1818-1901).

Při jejím odhalování v roce 1863 tu měl své poslední veřejné vystoupení skladatel Václav Jindřich Veit (1806-1864), kdy se zpívala jeho Slavnostní kantáta.

Místo pro Hilscherovu pustu nebylo vybráno náhodně. Právě zde měl v roce 1806 kasárna pluk infanterie číslo 17 prince Neuss-Plauena, ve kterém byl Hilscherův otec plukovním profousem, kde také s manželkou bydlel a kde se Hilscher narodil. Můžeme tu proto spatřit předobraz Veitovy busty, dnes situované před divadel K. H. Máchy.

Trojitý „sendvič“ tak tvoří svatý Jan Nepomucký, Josef Emanuel Hilscher a Václav Jindřich Veit…

Socha je kulturní památkou:

Socha světce stála na barokním mostě přes Labe (dnes je v nice po odstraněné soše J. E. Hilschera). Provedení sochy z roku 1712 je spíše statické, výrazný je dlouhý krucifix, opřený o Janovo pravé rameno a jemná krajka na dolním okraji rochety.

Series Navigation<< Socha svatého Františka Xaverského na rohu Jezuitské a Wintrovy ulice v LitoměřicíchSocha Torzo (svlékající se žena) na parkánu hradeb v Litoměřicích >>
Tagy