weby pro nejsevernější čechy

Reliéf na budově bývalé Okresní hospodářské záložny v Lounech

V Lounech do ulice Hilbertovy se netypicky řešeným „čelem“ obrací budova bývalé Okresní hospodářské záložny, jejíž fasádě dominuje v horní části reliéf, představující zřejmě hojnost a bohatství.

Budova je památkově chráněna, ovšem záznam v Památkovém katalogu je velestručný a o reliéfu nic konkrétního:

Dům z roku 1900, na kterém se secese neprojevuje jen v ornamentu, ale i ve hmotě. V patře je zaoblené nároží nesymetricky projmuto lodžií, mezi částečně organicky krouženými okny prudce zvýšeného štítu je umístěn reliéf s tématem sklizně, nad ním letopočet.

Budova bývalé Okresní hospodářské záložny je provedena do detailů typickou secesní ornamentikou a veškeré řemeslné práce jsou zhotoveny ve shodném slohovém pojetí; tato kvalitní architektura, výzdobou upomínající na její původní účel, se výrazně uplatňuje v urbanistické skladbě dané části města. Později zde bývala městská knihovna, dnes budova slouží školství.

Mapy.cz doplňují:

Okresní hospodářská záložny postavená významným plzeňským rodákem a absolventem prestižní pařížské École des Beaux Arts Antonínem Pfeifferem má asymetrický půdorys, secesně dynamickou fasádu a netradičně situovaný vchod na nároží.

A to je tak nějak vše, co se mi na netu o této velevýznamné budově ukázalo.

Ve štítě umístěný reliéf představuje bosou ženu v šátku v předklonu, která v pravé ruce svírá koš plný zřejmě obilných klasů (ty jsou vidět na poli za jejími zády), levou ruku má podstrčenu pod pravicí směrem k zemi. Za ní stojí muž otočený zády, v klobouku, se vztyčenou pravicí trhá ovoce z jednoho ze dvou stromů, které tvoří rám celého reliéfu.

Series Navigation<< Sloupy s figurami zvířat před galerií Benedikta Rejta v LounechKotva na kruhovém objezdu ulic Dlouhá, Osvoboditelů a silnice č. 30 v Lovosicích >>
Tagy