weby pro nejsevernější čechy

Plastika v Pietním parku v Litvínově

Na ploše bývalého hřbitova v Litvínově u Žižkovy ulice je dnes Pietní park plný sochařské výzdoby současných sochařů, která vznikla v rámci sochařských sympozií proběhlých v letech 2004 a 2006. Ve východní části parku nedaleko rozcestí stojí bezejmenná plastika.

Bohužel dohledat nějaké konkrétní podrobnosti o té které plastice není nejjednodušší. Autorkou tohoto díla je Sylvia Frahm a plastika vznikla na sochařském sympoziu 2006.

O sympoziu zde ->

Sylvia Frahm svou skulpturu pojednala jako reliéf. Její práce připomíná v dobrém slova smyslu barokní zahradní plastiku, v její bizarerii, tj. v kombinování fantastických zvířecích figur, které lemovaly a dosud lemují mnohé zámecké parky. Fantastická mytologie zvláštního tvora, snad žáby, nás uvádí do zapomenutého světa férie tak, jak se ji kdysi pokoušela vytvořit šlechta ve svých velkorysých projektech zámeckých zahrad.


Series Navigation<< Plastika v Pietním parku v LitvínověPlastika v Pietním parku v Litvínově >>
Tagy