weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Františka Solánského u kláštera v Hejnicích

V parku areálu kláštera v Hejnicích vede od jeho budovy ke kapli svatého Antonína nízká přerušovaná zídka, na níž je osazeno několik svatých. Druhou sochou zleva je svatý František Solánský.
O sochách nejde nic moc najít, památkový katalog dokonce v původním evidenčním listě uvádí jen „v areálu se nachází sochy sv. Václava, J. Nepomuckého a 2 světců umístěných před kostelem na pilířích„. Přitom je soch pět. O něco dále pak „Sochy osazeny na vysokých hranolovitých podstavcích zakončených širokou profilovanou římsou. Podstavec tvoří nepřímo sloupy vstupních bran po stranách ke kostelu„. Web města pro jistotu nejmenované světce ani nezmiňuje a přiznává jen Václav a Jana.

V městských dokumentech lze objevit soupis:

V diplomové práci UTVÁŘENÍ MARIÁNSKÉHO KULTU V HEJNICÍCH BAROKNÍ HISTORIOGRAFIÍ Jany Čermákové figuruje světec na seznamu odpustkových svátků:

Další info lze nalézt v encyklopedii Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji:

Dle wiki jde o františkánského mnicha, který který provozoval misijní činnost v Jižní Americe. Proto u jeho nohou posedává pokřtěný indián.

Series Navigation<< Socha svatého Benedikta u kláštera v HejnicíchPomník Wenzela Franze Jägera naproti základní škole v Raspenavě >>
Tagy