weby pro nejsevernější čechy

Alegorie Průmyslu a Obchodu na Třídě Budovatelů u Magistrátu v Mostě

Před budovou Magistrátu v Mostě je umístěna alegorie Průmyslu a Obchodu, pocházející z radnice starého Mostu.

Jedná se o plastiku se znakem města Mostu, ,,Alegorii průmyslu a obchodu“ z roku 1891, zhotovenou na počest velké výstavy ,,Řemesla, zemědělství a průmysl“, pořádané v Mostě ve Wilsonových (Fučíkových) sadech. Původní umístění bylo na střeše lázní, později na střeše radnice, dnes před obřadní síní magistrátu.

V roce 2018 proběhlo restaurování sousoší:

Kamenný materiál sousoší byl totiž již degradovaný, místy omletý a s četnými prasklinami, scházely některé modelace a povrch sochy byl znečištěný. Restaurátorský zásah, který provádí restaurátor Radomil Šolc, se skládá z omytí a očištění povrchu a doplnění chybějících částí sousoší takzvaným umělým kamenem se snahou přiblížit se co nejvíc rukopisu autora. Na závěr bude celý povrch sousoší i podstavce ošetřen hydrofobním prostředkem.

Sousoší Alegorie průmyslu a obchodu je vytvořeno z jemnozrnného pískovce a jedná se o dvě sedící ženské alegorické postavy v nadživotní velikosti, které přidržují středovou, volutami zdobenou kartuši se znakem města Mostu. Vytvořeno bylo roku 1891 podle návrhu Julia Trautzla.

Series Navigation<< Socha Múza před divadlem v MostěSocha Českého lva u Magistrátu v Mostě >>
Tagy