weby pro nejsevernější čechy

Socha J. A. Komenského – Hořice

V Hořicích na křižovatce Husovy a Komenského ulice stojí pomník J. A. Komenského.

Podle webu místního infocentra je jejím autorem Pavel Jiříček a pochází z roku 1892.

Na zadní straně podstavce je nápis „K podnětu okrašlovacího spolku z dobrovolných příspěvku postavila Budeč Hořická 1892“.

Víc se mi objevit nepodařilo.

Aktualizace 1.5.2023:

Pomník J. A. Komenského od sochaře Pavla Jiříčka byl v dnešní Komenského ulici slavnostně odhalen 28. září 1891 ke 300. výročí Komenského narození.

Na přední straně sděluje nápis: ´Jan Amos Komenský / tvůrce novověkého školství / 1592-1670´. Zezadu čteme: ´K podnětu Okrašlovacího spolku z dobrovolných příspěvků postavila Budeč hořická 1892´

Nedaleká škola na svém webu uvádí:

V roce 1892, u příležitosti 300. výročí narození Jana Amose Komenského, byl v dolní části ulice odhalen pomník věnovaný Učiteli národů, jehož autorem byl hořický sochař Pavel Jiříčka, a z původní Farské se stala ulice Komenského.

Takže v první citaci je zjevně chybný letopočet.

Series Navigation<< Socha Miroslava Tyrše – HořiceSocha Jana Žižky z Trocnova – Hořice >>
Tagy