weby pro nejsevernější čechy

Královské pole a pomník s pluhem (Stadice)

Každý, kdo občas žene auto od nás směrem na Teplice, dozajista zná na dálnici z Ústí tu pitomou zatáčku se sníženou rychlostí. Než se z tohoto úseku definitivně stala součást D8, dalo se tu jezdit bez poplatku, následně byl zpoplatněn jen kus. A právě kvůli tomu jsem kdysi dávno sjel na vedlejší komunikaci, odbočující na Řehlovice, abych se okreskami protáhl do Ústí nad Labem. Jaké bylo mé překvapení, když jsem koutkem oka zaznamenal, že jsou tu Stadice a kousek před nimi u silnice pietní místo s pomníkem, na němž trůní pluh. Nakonec jsem se přinutil tu zastavit a jít se podívat.

Ano, je to ono pamětihodné a legendární místo, které nám údajně darovalo rod Přemyslovců, dnes národní kulturní památka od roku 1962.

Jak praví internetové zdroje (především wiki), v roce 1823 bylo místo pietně upraveno a pomník nechal roku 1841 na Královském poli zbudovat hrabě Ervín Nostic podle návrhu architekta F. Staumanna. Tvoří ho profilovaný kamenný podstavec, na němž stojí pluh ze železné litiny. Na levé a pravé straně podstavce jsou osazeny dva reliéfy ze železné litiny, odlité roku 1840 ve slévárně hraběte Vrbny v Komárově u Hořovic podle předloh Josefa Maxe. Zobrazují dva zásadní momenty z přemyslovské legendy, zaznamenané kronikářem Kosmou: 1. Setkání Přemysla Oráče při orbě s poselstvem kněžny Libuše, 2. Přemyslův příchod na Vyšehrad a přijetí dcerami knížete Kroka – Libuší, Kazi a Tetou. Na zadní straně podstavce je vytesán nápis „ZDE OD PLUHU PŘEMYSL k WÉWODSTWJ POWOLÁN. WZDĚLANY MDCCCXLI.“. Na přední stranu podstavce byl doplněn v roce 1945 nápis VLÁDA VRÁTILA SE DO RUKOU TVÝCH, Ó LIDE ČESKÝ. 1945.

Po lísce už ani stopa a do samotných Stadic na „falešný“ rodný dům jsem se podívat nešel. Tak až si to po dálnici tadytudy někdy posvištíte, zkuste si vyšetřit chvilku na zastávku u jednoho z milníků naší historie.

Tagy