weby pro nejsevernější čechy

Socha Ecce Homo před klášterem v Doksanech

Na travnaté ploše u silnice č. 608 před areálem kláštera v Doksanech stojí socha Ecce Homo.

Lépe řečeno, stojí tu mezi stromy to, co z kulturní památky zbylo… Honosný chátrající sokl, ze sochy samé jen nepatrný zlomek.

Památkový katalog:

Torzo barokní sochy z roku 1770 na hranolovém bohatém podstavci s postranními volutovými konzolami nesoucími abakus s volutami. V ploše kartuše s dedikačním nápisem. Na podstavci volutový soklík s kartuší. Torzo sochy Krista v plášti se svázanýma rukama.

Socha Ecce homo stojí v západní části obce, na západní straně průjezdní komunikace, před klášterní sýpkou. Vlastní socha představovala v trochu nepovedeném (jaksi toporném) kontrapostu na plintu bochníkového tvaru stojící (převážně na pravé noze) spoře oděnou postavu Ježíše Krista. Sepjatýma rukama si přidržovala bederní roušku, na hlavě měla trnovou korunu a přes ramena přehozen plášť.

Po havárii v roce 1972 zbývá ze sochy pouze necelý plintus, chodidlo levé nohy a dolní malá část pláště. Toto torzo je osazeno na nízký podstavec čtvercového půdorysu zakončený nahoře římsou s oblounem, na čelní straně má rokajovou kartuš s dvouřádkovým nápisem: “ECCE / HOMO” a dole po stranách voluty. Tento podstavec s torzem sochy spočívá na hranolovém soklu zhruba čtvercového půdorysu, s profilovanou římsou a patkou, osazeném na dvou schodišťových stupních. Dřík soklu má na stranách po volutové konzole, které podpírají profilovanou římsu, horní prvek této profilace je na čelní straně přerušen, jeho konce stočeny do volut, které k sobě přiléhají. Na čelní straně dříku obdélné zrcadlo se čtvrtkruhy vybranými růžky, v něm rokoková kartuš a v ní šestiřádkový nápis: “FUI, / FLAGELLATVS / TOTA DIE: ET / CASTIGATIO / ERAT MATV / TINA.”, což je chronogram letopočtu 1770. Po levé straně posledního řádku nápisu je neumělou rukou přitesán jiný letopočet: “1775” a po pravé straně něco špatně čitelného. Na zadní straně dříku, v témž zrcadle rokajová kartuš v níž (dnes již těžko čitelný) monogram: “JWAD” (dle Soupisu památek). Kartuš je jako heraldický štít korunována listovou korunou, heraldicky vpravo od ní je mitra a vlevo horní část opatské berly otočená závitem ven. Za berlou šňůra se dvěma střapci vycházející spoza koruny, místo z hodnostního klobouku. Na bočních stranách dříku jsou táž výše zmíněná zrcadla, zde krom výše uvedených konzol jsou vyplněna pouze vodorovně vroubkovanou plochou.

Na Původním evidenčním listu památky je foto podoby sochy před jejím zničením:

Na soklu umístěna socha Krista se založenýma svěšenýma rukama, s levou nohou nakročenou, oděného pouze v bederní roušku a za tělem splývající plášť. Tělo nakloněno. Nepříliš kvalitní sochařské dílo.

Series Navigation<< Pomník T. G. Masaryka / pomník obětem 1. světové války na Masarykově náměstí v Budyni nad OhříBusta Jana Amose Komenského na Základní škole a Mateřské škole v Brozanech nad Ohří >>
Tagy