weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána u domu čp. 77 v Mlékojedech

Na podstavci v ohradní zdi kolem domu čp. 77 naproti zpustlé barokní sýpce v Mlékojedech stojí socha svatého Floriána.

Na obecním webu je sice zmínka, že „Při vyhoření věže u kostela sv. Martina v roce 1595 byla v Mlékojedech na památku této události a na další ochranu proti ohni postavena socha svatého Floriána.„, zřejmě se ale nejedná o tuto sochu, která je datována až do začátku 18. století.

Socha je kulturní památkou:

Drobná barokní skulptura z roku 1707 na drobném volutovém podstavci s latinským rytým nápisem v ploše. Na soklu socha sv. Floriána ve zbroji a přilbicí s chocholem, v ruce drží prapor. Druhou rukou vylévá vodu z vědra na hořící dům při pravé noze.

Původní evidenční list památky z roku 1967 uvádí rok vzniku 1706:

Na zděném pilíři na soklíku s volutami po stranách stojí světec ve zklidněném postoji, pravou rukou vylévá vodu ze džbánu (já osobně vidím vědro či okov) na hořící dům, v levé drží korouhev. Přes pravé rameno má přehozený plášť. Na soklu nápis IHCCUDE SAMTAE MARLYN AVERTS s chronogramem.

Přepsaný nápis takřka nelze v kartě rozluštit. V reálu to není o moc lepší, je silně poškozen. Na podstavci sochy je S. FLORIANUS, na soklu pak já vidím (chronogram s trochou dobré vůle dává skutečně rok 1703).

INCENDIA
SANCTE MARTY
VERTE!

Víc najít neumím.

Series Navigation<< Socha svatého Floriána u Mariánského pramene v DubéSocha Milosrdenství před Kavalírem II v Terezíně >>
Tagy