weby pro nejsevernější čechy

Pomník Františka Křižíka v Plzni

V Křižíkových sadech v Plzni za budovou Národopisného muzea stojí pomník Františka Křižíka.

Pomník na nepůvodním místě má bohatou historii a píše se o něm na mnoha místech:

V roce 1936 sochař Alois Holub dostal zakázku na pamětní desku Františka Křižíka od Elektrických podniků města Plzně. Práci zprostředkoval tehdejší ředitel Ing. Minařík. Pamětní deska byla odhalena 16. 5. 1936, při slavnostním sjezdu ESČ a při jejímž odhalení byl přítomen i samotný František Křižík. Deska byla umístěna původně na domě v ulici U Zvonu kde Křižík společně se 6 dělníky začal vyrábět slavné obloukové lampy, které se postupně rozšířili do celého světa. Na pamětní desce vyznačil Holub obloukové lampy s medailí, kterou obdržel Křižík na světové výstavě v Paříži v roce 1881. Pod lampami je silueta Plzně a rok 1880. Deska je řešena v podobě rozevřené knihy, na jejíž levé straně jsou vyznačeny lampy a na pravé straně text: U Zvonu vyráběl Ing. František Křižík obloukové lampy vynalezené 1880. Sjezd ESČ 1936. 

Alois Holub vypracoval model desky na skle plastilinou kvůli snazšímu provedení jemných detailů. Sádrový model, podle něhož byla Jaroslavem Chudáčkem odlita bronzová deska vlastnily Elektrické podniky. Bronzová deska byla upevněna na travertinovou červenou desku a vsazena na domě U Zvonu. Deska vydržela na domě až do 20. 12. 1944, kdy při spojeneckém náletu na Plzeň se část domu zřítila. Deska jako zázrakem zůstala nepoškozena na zbylé části domu, která byla později stejně stržena. V tehdejším tisku se psalo že pamětní deska zmizela i s domem (což ale byla mylná informace). Když byl dům zbourán, deska byla sňata a na základě architekta Ing. Janke umístěna na nový pomník (kde již byla bysta Fr. Křižíka od St. Kukrála ) pod hotelem Continental. Alois Holub s tímto návrhem nesouhlasil neboť pamětní deska byla vyhotovena pro zavěšení nikoliv pro položení. Poslední stěhování proběhlo v roce 1971 o několik desítek metrů dále do dnešních Křižíkových sadů, kde je deska s pomníkem dosud.

V předchozím textu je řeč především o desce, jinde je však zmiňována i busta:

Pomník Františka Křižíka s jeho bustou a pamětní deskou, původně na fasádě, později na samostatné poměrně mohutné pomníkové architektuře. Bronzová deska je dnes umístěna horizontálně na žulové tabuli. Je rozdělena na dvě stejně velká pole. V levém jsou obloukové lampy, orel s rozepjatými křídly držící zlatou medaili, kterou za obloukovou lampu získal na světové výstavě v Paříži v roce 1881.  V dolní části silueta Plzně s letopočtem 1880, odkazující k datu vynálezu. V pravé nápis: „U ZVONU (zde původně snad následovalo číslo popisné – č.p. 6, nyní odstraněno) / VYRÁBĚL FRANTIŠEK / KŘIŽÍK / SVÉ PRVNÍ / OBLOUKOVÉ LAMPY / VYNALEZENÉ 1880 / SJEZD E. S. Č. 1936“. Vpravo dole signatura: „ALOIS HOLUB“. Na pomníku nápis: „FRANTIŠEK KŘIŽÍK“. Na soklu busty Křižíkův podpis.

Busta Stanislava Kukrála spolu s Holubovou deskou byly odhaleny 1936 na dnes zbořeném domě U zvonu u příležitosti XVIII. sjezdu Elektrotechnického svazu československého v Plzni. 1941 přenesena na nový pomník, který vytvořil architekt Svatopluk Janke, v nynějších Šafaříkových sadech (pod hotelem Continental). V roce 1997 byl celý pomník přemístěn do Křižíkových sadů.

Busta je připomínána i zde ->, těžko soudit, proč se o ní první zdroj vůbec nezmiňuje.

autoři pomníku:
– busta: Stanislav Kukrál
– návrh pamětní desky: Alois Holub
– architektonická úprava: Svatopluk Janke
– realizace pamětní desky: Jaroslav Chudáček

1. 7. 2010
Series Navigation<< Socha Probuzení – HořicePomník Bojovníka od Sokolova >>
Tagy