weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Víta u kostela Povýšení svatého kříže v Údlicích

U kostela Povýšení svatého kříže v Údlicích na severní straně u apsidy stojí socha svatého Víta.

Socha je součástí památkově chráněného kostelního areálu, v Památkovém katalogu má samostatný záznam:

Barokní plastika znázorňující světce oděného v suknici a plášti přehozeném přes ramena, stojícího v kontrapostu s esovitým prohnutím těla, pochází z 1. poloviny 18. století. Světec má pravou ruku zapřenou v bok a v levé drží knihu s kohoutem.

Socha je vlastně jen „polovinou“. Původně šlo o branku s bočními sloupky, druhou sochou byl svatý Václav, který byl zničen v roce 1970 při autohavárii.

Původní evidenční list památky (na historické fotce je branka kompletní včetně dvoudílné mříže):

Při apsidě na pilířích u vjezdu do bývalého kostelního hřbitova pískovcové sochy: sv. Václav v brnění, v suknici a s pláštěm přehozeným přes rameno. Postava v kontrapostu, s levou zapřenou nohou, levá ruka přidržuje plášť. V pravici drží ratolest, na hlavě knížecí čapka, při noze erb s orlicí.

Postava sv. Víta v kontrapostu, pravá noha zapřena, tělo esovitě prohnuti. Postava oděna suknicí a pláštěm, přehozeným přes rameno. Pravá ruka zapřena v bok, v levé ruce kruh s kohoutem. Postava s pokrytou hlavou, nakloněnou nad pravé rameno.

Series Navigation<< Samperův obrázek u MilštejnaMilník u kostela Povýšení svatého kříže v Údlicích >>
Tagy