weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Bukovině u Turnova

Na trase červené turistické značky Zlatá stezka Českého ráje na křižovatce cest cca 700 metrů severně od Bukoviny, na staré cestě z Turnova k Železnému Brodu, stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Při pohledu na silně zanedbanou sochu (z jedné strany nálety, soklem prorůstá tráva, povrchová krusta místy opadává, zbytek mizí pod mechy a lišejníky) se až nechce věřit, že jde o kulturní památku. Podrobné info na Památkovém katalogu:

Lidově barokní kamenosochařské dílo z roku 1814 v lokalitě zvané Oběšenec.

Na přízemním pískovcovém stupni stojí kvadratický sokl s datací 1814 (v. p. 8,5 cm) na čelní straně, na který navazuje hranolový dřík s dvojicí volutových křídel na spodním okraji, se snítkou mezi nimi, a dvojicí geometrických volut u vrcholku. Uprostřed segmentově ukončená nika s reliéfem staroboleslavského paladia, nad ní druhotně vtesaný reliéf kalicha. Dřík ukončuje předstupující římsa, konkávně ustupující v nástavec pro sochu. Sv. Jan Nepomucký ve strnulém postoji, oděný do kanovnického šatu, s biretem na hlavě, o levé rameno opírá krucifix, jenž drží v náručí. Celková výška cca 300 cm.

Doklad sochařské práce Ignáce Martince ze Sestroňovic, který zásoboval široké okolí svými plastikami během první poloviny 19. století. Sv. Jan Nepomucký náleží mezi jeho nejranější díla.

Series Navigation<< Socha Panny Marie u Dlaskova statku v Dolánkách u TurnovaSocha sv. Josefa v Horním Podluží >>
Tagy