weby pro nejsevernější čechy

Socha Ležící žena v parku u Severky v Chomutově

V malém parčíku před objektem Severky mezi ulicemi Cihlářská, Blatenská a Marie Pujmanové v Chomutově je umístěna socha Ležící žena.

Čas trhnul oponou. Nemilosrdně. Kde jsou ty doby, kdy jsme do Severky s dědou a babičkou chodili na nákupy a tahali plné tašky minerálek. Tehdy to byl výkvět občanské vybavenosti moderního sídliště, záhonky, kytičky, bazén… Po ničem z toho ani památky. Místní prominou, ale viděl jsem jen ošuntělý pajzl. A okolí je zcela k nepoznání.

Zvláštní je, že sochu zde umístěnou si nepamatuji. A ani na tehdejších pohlednicích ji nevidím, byť nejsou z potřebného úhlu.


Nicméně odborné prameny tvrdí, že socha vznikla už v roce 1969:

Autor díla: Jiří Kryštůfek (* 31. 3. 1932 Praha – 2014)  – podle dalších zdrojů zemřel 2008 či 2016
Český sochař, žák J. Laudy, hlavním tématem tvorby je motiv ženy (alegorie, poetizující akty, portréty) v drobné komorní plastice i monumentálních realizacích.
Absolvoval Odbornou školu keramickou (1947-1950) u V. Vokálka a Akademii výtvarných umění (1951-1956) u prof. Landy, byl také aspirantem u K. Lidického. V letech 1968-1990 na Akademii výtvarných umění vyučoval, od roku 1972 vedl speciálku reliéfu a medaile. Po změně režimu odešel v roce 1991 učit na soukromou vysokou školu designu a umění v Praze, kde působil do roku 2004.
Realizace: 1969
Skulptura je osazena při budově občanské vybavenosti sídliště.
Výška: 65cm
Šířka: 250cm
Hloubka: 70cm
Sokl: v. 40 cm, š. 155 cm, hl. 45 cm
Materiál: Pískovec

Series Navigation<< Socha Trojice v Lužické ulici před budovou bývalých jeslí v ChomutověSocha svatého Jana Nepomuckého ve Stromovce v Chomutově >>
Tagy