weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána v Místě

Po cestě ze silnice od autobusové zastávky Výchovný ústav po turistické značce na hrad Hasištejn je před čp. 83 v obci Místo k vidění mírně skryta blízkou lípou socha svatého Floriána.

Stejně jako již několik popsaných světeckých sloup a soch v této obci se ani o tomto svatém nedá nic moc zjistit. Jediné, co se dalo nalézt, je neuvěřitelný fakt, že v seznamu kulturních památek figuroval jako svatý Vavřinec! Myslím, že každý, kdo se jen trochu motá kolem svatých a jejich atributů, nemůže nepoznat vědro a hořící dům, ale asi se pletu… Naštěstí časem někdo tuhle botu na wiki opravil.

Mapy.cz uvádí, že socha pochází z 1. poloviny 18. století z Kralup a patří k souboru plastik přemístěných v letech 1975-81 z obcí postižených těžbou uhlí.

Památkový katalog eviduje sochu zde ->

Barokní socha světce je umístěna na dvojitém soklu (dolní část novodobá zděná, horní tesaná). Postava světce v kontrapostu je zachycena v typickém ikonografickém pojetí. Výrazný je vlající prapor za hlavou postavy.

Původní evidenční list památky sochu popisuje:

Na hranolovém, odstupňovaném soklu, členěném energickou římsou, stojící postava světce v levém kontrapostu, s mírně prohnutou tělesnou osou. Roucho tradiční, v pravici džber, z kterého vylévá vodu na hořící domek při pravé, pokrčené noze.

DSC_6848.JPG

DSC_6850.JPG

DSC_7054.JPG

Series Navigation<< Socha Hercula ve Voigtových sadech v LitvínověSocha sv. Jana Nepomuckého u hřbitova v Místě >>
Tagy