weby pro nejsevernější čechy

Socha rytíře Hrona na Nové radnici v Náchodě

Na Masarykově náměstí v Náchodě na rohu budovy nové radnice, v níž sídlí městský úřad, je v mělkém výklenku nad podloubím umístěna socha rytíře Hrona.
V Památkovém katalogu pouze stručně:

Na nároží  věže na konzole pískovcová socha rytíře Hrona (zakladatele města). Nad sochou na nároží plastický znak města Náchoda.

Wiki:

Socha rytíře Hrona z rodu Načeraticů, zakladatele hradu a města Náchod.

Turistické listy:

V interiéru přízemí vpravo na chodbě je ve štukovém rámu zapuštěná do zdi pískovcová pamětní deska s nápisem ve vysokém reliéfu. Text: „Novorenesanční budova radnice byla postavena na základě projektu architekta Františka Podhájského z Prahy. Návrh figurálních sgrafit na výzdobu fasády zpracoval Mikoláš Aleš. Podle jeho předlohy vytvořil sochař Čeněk Vosmík postavu rytíře Hrona – zakladatele města. Výstavba budovy byla zadána místnímu staviteli Josefu Martínkovi. Zahájena byla 5. července 1902. Slavnostně otevřena v lednu 1904. Větší opravy byly provedeny v letech 1960, 1970, 1982-85“.

Země světa:

Neorenesanční bohatě zdobená stavba z let 1902–1904 je dílem architekta Františka Podhájského. Návrh figurálních sgrafit na fasádě vypracoval Mikoláš Aleš a realizoval je Láďa Novák. Aleš si však s radními příliš neporozuměl, návrhy musel předělávat, protože zastupitelům přišly málo honosné, malíř se nakonec ani neúčastnil slavnostního otevření budovy. Podle jeho návrhu vznikla také nárožní socha, která zpodobuje rytíře Hrona z rodu Načeradiců, který někdy v polovině 13. stol. postavil nad starou zemskou cestou z Prahy do Polska hrad a zřejmě založil i město.

Series Navigation<< Reliéfy na domě Cyrila Bartoně v ulici Kamenice v NáchoděPamětní deska Josefa Regnera-Havlovického na bývalém děkanství v ulici Regnerovy sady v Náchodě >>
Tagy