weby pro nejsevernější čechy

Socha Piety v Hamru na Jezeře

V parčíku u obecního úřadu v Hamru na Jezeře mezi ulicemi Děvínská a Liberecká stojí sousoší Piety.

Statue je kulturní památkou:

Socha Piety vychází z tradice pozdně gotických Piet. Sedící Panna Marie má přes klín uloženo tělo Krista. Přesná datace této raně barokní plastiky není doložena, v mladší literatuře se uvádí rok 1640.

Při troše hledání vyplyne, že socha není na původním místě – Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vydal 14. května 2010 rozhodnutí o přemístění nemovité kulturní památky ze současného místa na p. p. č. 900/4, k. ú. Stráž pod Ralskem na p. p. č. 15/1 v k. ú. Hamr na Jezeře. Bohužel součástí záznamu v Památkovém katalogu není Původní evidenční list památky, takže další podrobnosti chybí…

Jiné zdroje tvrdí:

Socha Piety je barokní, i když vychází z tradice pozdně gotických Piet. Sedící Panna Marie má přes klín uloženo tělo Krista. V padesátých letech 20. století byla plastika v prostoru, kde byl později těžen uran. Došlo ke značnému poškození sochy, některé její části byly zničeny. Oprava, rekonstrukce a přemístění sochy proběhly po roce 2011.

Pro sochu byl vytvořen prostor v dlážděné cestičce parkem. Čtvercový půdorys kolem základny soklu je vysypán kačírkem. V něm je několik kamenných bloků, na nichž stojí sokl sochy. Jeho spodní tvoří širší blok s dvojitou lištou v horní části. Vlastní tělo soklu má v přední části ve vpadlém poli plastický obrys zrcadla s vypouklou horní a spodní částí, na bocích je obrys zrcadla ryty, s vykrojenými rohy. Socha je umístěna na jednoduché hlavici, přesahující půdorys soklu.

Sedící Panna Maria v bohatě řaseném rouchu se zakrytou hlavou drží na klíně bezvládnou postavu Ježíše Krista, jehož pravice bezvládně visí přes kolena Panny Marie. Detaily dávno střel čas, Kristus už nemá ani obličej.

Series Navigation<< Plastika Koloběh života u odpočívadla u skalního hradu StohánekSocha svaté Barbory na kostele Všech Svatých v Litoměřicích >>
Tagy