weby pro nejsevernější čechy

Socha Piety v Hamru na Jezeře

V parčíku u obecního úřadu v Hamru na Jezeře mezi ulicemi Děvínská a Liberecká stojí sousoší Piety.

Statue je kulturní památkou:

Socha Piety vychází z tradice pozdně gotických Piet. Sedící Panna Marie má přes klín uloženo tělo Krista. Přesná datace této raně barokní plastiky není doložena, v mladší literatuře se uvádí rok 1640.

Při troše hledání vyplyne, že socha není na původním místě – Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vydal 14. května 2010 rozhodnutí o přemístění nemovité kulturní památky ze současného místa na p. p. č. 900/4, k. ú. Stráž pod Ralskem na p. p. č. 15/1 v k. ú. Hamr na Jezeře. Bohužel součástí záznamu v Památkovém katalogu není Původní evidenční list památky, takže další podrobnosti chybí…

Jiné zdroje tvrdí:

Socha Piety je barokní, i když vychází z tradice pozdně gotických Piet. Sedící Panna Marie má přes klín uloženo tělo Krista. V padesátých letech 20. století byla plastika v prostoru, kde byl později těžen uran. Došlo ke značnému poškození sochy, některé její části byly zničeny. Oprava, rekonstrukce a přemístění sochy proběhly po roce 2011.

Pro sochu byl vytvořen prostor v dlážděné cestičce parkem. Čtvercový půdorys kolem základny soklu je vysypán kačírkem. V něm je několik kamenných bloků, na nichž stojí sokl sochy. Jeho spodní tvoří širší blok s dvojitou lištou v horní části. Vlastní tělo soklu má v přední části ve vpadlém poli plastický obrys zrcadla s vypouklou horní a spodní částí, na bocích je obrys zrcadla ryty, s vykrojenými rohy. Socha je umístěna na jednoduché hlavici, přesahující půdorys soklu.

Sedící Panna Maria v bohatě řaseném rouchu se zakrytou hlavou drží na klíně bezvládnou postavu Ježíše Krista, jehož pravice bezvládně visí přes kolena Panny Marie. Detaily dávno střel čas, Kristus už nemá ani obličej.

Obecní web:

Socha Piety se řadí ke starším drobným památkám v české krajině, pochází údajně z roku 1640. Socha je umístěna na cestě mezi Stráží a Hamrem na Jezeře na samé hranici katastru obce. Zanedbaná památka byla v roce 2011 za starosty Milana Dvořáka zrestaurována přesunuta z prostoru bývalé šachty podniku DIMAO do centra obce Hamr na Jezeře, kde postupně vzniká park s odpočinkovou zónou a zelení.

Reportáž z přesunu sochy včetně mnoha fotografií zde ->

O rekonstrukci v Deníku (1. 12. 2011):

Téměř čtyři roky se lidé z Hamru na Jezeře snažili získat peníze na rekonstrukci Sousoší piety a zároveň souhlas s jejím přesunem. Letos se na ně konečně usmálo štěstí.

Památka stála od poloviny devatenáctého století u silnice vedoucí z Hamru na Jezeře na Stráž pod Ralskem. Kvůli těžbě uranu v blízkosti obce se ale sousoší dostalo do prostoru spadajícího pod státní podnik Diamo. Práce v souvislosti s těžbou a provoz šachty v blízkosti sochy ohrožovaly její další budoucnost. Proto Národní památkový ústav dal obci povolení k přesunu sochy na důstojnější místo.

Úspěšní byli místní také v žádosti o dotace na celkovou rekonstrukci prostoru parku, kde nyní sousoší stojí. Z Libereckého kraje z Programu obnovy venkova dostane obec 180 tisíc korun.

V současné době obec jedná s Památkovým ústavem v Liberci o možnosti doplnění hlavy sochy Panny Marie, kterou v minulosti někdo ulomil a nepodařilo se jí najít, a s odborem Památkové péče v České Lípě o možnosti získat finanční prostředky na její instalaci.

Series Navigation<< Plastika Koloběh života u odpočívadla u skalního hradu StohánekSocha svaté Barbory na kostele Všech Svatých v Litoměřicích >>
Tagy