weby pro nejsevernější čechy

Socha Tanečnice u městského divadla v Chomutově

V parku před městským divadlem v Chomutově stojí bronzová socha Tanečnice (mapy.cz uvádějí pojmenování Ve víru tance).

O soše se píše v knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013):

Socha Tanečnice od Vojtěcha Návrata nahradila monumentální sochu Vladimíra Iljiče Lenina od sochaře Kavana, která zde kralovala do roku 1989. Toto důležité místo zůstalo dlouho v rozpačité úpravě, když nejprve po stržení Leninovy sochy na konci roku 1898 se na podstavci objevila socha luckého knížete Vlastislava v podobě trpaslíka. Takto pojatý Vlastislav se stal předmětem stížností občanů a v roce 1992 byl odstraněn.

Nejprve se uvažovalo, že zde bude umístěn památník obětem první a druhé světové války. Až konečně zde na novém pískovcovém podstavci od lounského kameníka Jiřího Rusého spočinula bronzová socha Tanečnice, která má vztah k činnosti blízkého divadla. Návrh sochy a bronzový odlitek vytvořil sochař Vojtěch Návrat. Narodil se 8. prosince 1953 v Chomutově. Studoval na střední průmyslové škole v Karlových Varech. Ve své tvorbě pracuje se dřevem, keramikou, kovem a s celou řadou dalších materiálů. Zajišťoval keramická sympozia v Chomutově a je tvůrcem množství dětských herních prvků v Podkrušnohorském zooparku i na Kamencovém jezeře, kde na ostrůvku leží jeho Lochneska. Je členem Unie výtvarníků, Agentury českého keramického designu v Českém Krumlově i ve Sdružení výtvarných umělců keramiků České republiky. Jeho díla jsou zastoupena mimo Českou republiku i v muzeu Mino v Japonsku.

Bronzová socha Tanečnice – Ve víru tance není jediným Návratovým dílem v Chomutově.Více v knize na straně 43.

Socha VIL před divadlem na pohlednici z roku 1985 (foto J. Osecký nebo L. Slavík, tisk Severografia Děčín, PRESSFOTO Praha)
Series Navigation<< Socha Tajemství u městského divadla v ChomutověSocha sv. Jana Nepomuckého u Chelčického ulice v Chomutově >>
Tagy