weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého na vrchu sv. Gotharda – Hořice

Na památném vrchu Gothard nad Hořicemi stojí mezi areály Nového a Starého hřbitova socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha ze všech ve zdejším areálu přítomných asi nejutajenější. Jednak stojí poněkud mimo, až za památníkem Jana Žižky, částečně kryta zelení, jednak se při hledání informací vlastně není čeho chytit. Naštěstí s jednou malou výjimkou. Na infoceduli před Novým hřbitovem je stručná zmínka: „V sousedství Starého hřbitova zaujme nově zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého od Josefa Jiříčka„.

A na tohle už se Google chytil. V říjnu roku 2015 se na městském webu objevil následující text (včetně fotografií, dokladujících neutěšený stav sochy na tehdejším místě):

V těchto dnech bylo dokončeno restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (v majetku města), která byla rovněž v rámci opravy přemístěna. Socha pochází z roku 1859 a jejím autorem je Josef Jiříček.

Sv. Jan Nepomucký byl původně umístěn v Otakarově ulici před domem čp 571, kam byl přenesen z vrchu Gothard v roce 1888. Socha v bezprostřední blízkosti vozovky velmi trpěla a byla v dezolátním, havarijním stavu (zejména působením solí apod.) a vyžadovala generální opravu. Vlastníci sousedního domu čp. 571, na který socha bezprostředně navazovala, souhlasili s jejím přemístěním. Výběrové řízení na  restaurování vyhrál pan Petr Bauer z Chodovic, který sochu rovněž přemístil na nové místo, jež bylo zvoleno dle návrhu z roku 2014 od Ing. arch. Martina Poura. Celou obnovu financovalo město Hořice a náklady činily necelých 120.000 Kč.

Pevně věříme, že široká hořická veřejnost přijme nový výtvarný prvek umístěný na nároží zatravněného pozemku u vstupu na Starý hřbitov s povděkem a bude dlouhá léta zkrášlovat prostor na vrchu Gothard, bez újmy a „pozornosti“ vandalů.

Město Hořice — odbor kultury

Series Navigation<< Socha Hokejista před zimním stadionem v PardubicíchSocha Panny Marie Celenské na vrchu svatého Gotharda – Hořice >>
Tagy