weby pro nejsevernější čechy

Socha Maxipes Fík na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

Na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani je k vidění krom jiného i kovová plastika toho, kdo dal nábřeží jméno.

O samotném nábřeží informací poměrně dost:

Nábřeží Maxipsa Fíka je promenáda nacházející se ve městě Kadani na levém břehu řeky Ohře. Celé nábřeží je propojeno pěšími i pojízdnými komunikacemi, které jsou opatřeny různorodými povrchy od mlatových cest, štětových dlažeb, pražcových chodníčků až po klasické kamenné dlažby. Asfaltové povrchy jsou na in-line a cyklostezce. Vznikl unikátní veřejný prostor pro chodce i cyklisty, ve kterém jsou kombinovány umělecké prvky s volnočasovými. Byl zde mimo jiné vytvořen například prostor pro pořádání kulturních akcí.

Maxipes Fík se pojí s Kadaní hlavně místem, kde se celá pohádka odehrává – v Ahníkově. Tato obec se nacházela zhruba 5 km severovýchodním směrem od Kadaně. Kromě samotného místa se ke Kadani pojí i autor pohádky, spisovatel Rudolf Čechura, který je Ahníkovským rodákem a mimo jiné pobýval mnoho let i v Kadani. S postavou Maxipsa Fíka se pojí i herec Josef Dvořák který dlouhou dobu v Kadani žil a této pohádkové postavě propůjčil svůj hlas.

O samotné soše (zřejmě z roku 2016) je toho ke čtení podstatně méně:

Na moderně stylizovanou sochu mohou lidé při své procházce kolem Ohře narazit hned na začátku nábřeží. Přes postavičku Fíka mohou lidé spatřit i část hradeb. Je vyrobena z nerezové oceli a cortenového plechu, který rádi využívají například architekti pro jeho ušlechtilou korozi. Na její tvorbě se spolupodíleli hned tři autoři a to David Meloun z Klášterce nad Ohří, Libor Kácha z Kadaně a Michal Fiala z Buštěhradu.

Series Navigation<< Kadaňský orloj „Pocta Mikulášovi z Kadaně“ na nábřeží Maxipsa Fíka v KadaniPamětní deska Augusta Wenschucha na Infocentru na Lužickém náměstí v Rumburku >>
Tagy