weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého ve Školní ulici v Horní Polici

Před domem čp. 54 ve Školní ulici v Horní Polici stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Dynamická barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého z pískovce na čtyřbokém soklu se segmentově vykrojenou římsou. Socha pochází z doby kolem poloviny 18. století, stála u rybníka před zámkem, poté byla přesunována, v roce 2000 byla vrácena z Provodína.

V památkovém katalogu jsou evidovány restaurátorské práce v roce 1980 (svatozář).

Původní evidenční list památky:

Bohatě rozčleněná spodní část soklu s volutovými římsami po stranách. Ze středu vyrůstá hranol, zakončený segmentem proloženým masivní římsou. Světec v kontrapostu pravé nohy stojí u pilířku, na kterém má položený biret. Adoruje krucifix v náručí.
Poškozeno, uražena část hlavy, voluta soklu zničena. Přemístěno do areálu Okresního vlastivědného muzea v České Lípě pro účely budoucího lapidária.
Dle sdělení OK ONV nově umístěno u čp. 39 v Provodíně po restaurování v roce 1987.

Series Navigation<< Plastika Pocta kamarádům na Tyršově náměstí v LounechSocha svatého Vojtěcha v ulici Sokolský Vrch v Benešově nad Ploučnicí >>
Tagy