weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána na domě čp. 150/4 v České ulici v Mělníku

Ve zúžení České ulice, které od křižovatky s ulicí Palackého míří na Vinohrady Karla IV., je na fasádě domu čp. 150/4 socha svatého Floriána.

V obloukové nice, rámované silnou šambránou a s římsou ve spodní části, stojí menší socha světce v tradičním zobrazení. Částečně polychromovaná socha zobrazuje světce v obleku římského vojáka, s helmicí na hlavě a pláštěm sepnutým přes levé rameno. Levou rukou přidržuje mohutný prapor, zrak upřený směrem k pravici, v níž drží vědro, kterým zalévá hořící dům.

O soše nikde nic.

Series Navigation<< Kamenný kruh západně od obce BorečPomník Viktora Dyka u staré školy v Mělníku >>
Tagy