weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Heřmanicích v Podještědí

Před kostelem svatého Antonína v Heřmanicích v Podještědí stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha není kulturní památkou, a tak se o ní nic moc najít nedá. Takže třeba web o Lužických horách jen stručně konstatuje: „Před kostelem stojí restaurovaná barokní socha sv. Jana Nepomuckého, nově posvěcená 16. května 2017.

Na webu nadřízeného Jablonného v Podještědí je konstatování:

Město Jablonné v Podještědí obdrželo v roce 2016 dotaci z Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova na obnovu sochy sv. JanaNepomuckého. Celkové výdaje projektu byly 323 796,- Kč, z toho dotace činila 217 490,- Kč. Z rozpočtu města byly uhrazeny k tomuto projektu vlastní zdroje ve výši 106 306,- Kč.

Víc ani ťuk..

Vpravo od vstupu v rohu vydlážděné cesty na nízkém schodovém stupni několikastupňová základna, nesoucí sokl. Ten má na bocích rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy a na čelní straně reliéf (nejspíš Svatá rodina), nad nímž je rámovaná nápisová kartuše. Na soklu mohutná hlavice, na všech stranách se středovým obloukem. Na přední straně je do hlavice vsazena kovová lampa. Na hlavici na užším soklu stojí socha Svatého Jana Nepomuckého v obvyklém zobrazení. Pravá noha mírně vpřed, kanovnické roucho, levá ruka přidržuje kříž s Kristem, opřený o rameno, pravačka s roztaženými prsty se dotýká hrudníku. Zasněný pohled do dálky, nad hlavou, pokrytou biretem, svatozář s pěti hvězdami.

Series Navigation<< Socha Polibek ruky na Komenského náměstí v TřebívlicíchVzpomínková lavička válečných veteránů v Malé Skále >>
Tagy