weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Křtitele u Šluknova

V ulici (či spíše již u silnice) Budyšínská ze Šluknova směrem na Rožany stojí socha svatého Jana Křtitele.

Městský web o ní stručně píše:

Socha sv. Jana Křtitele z r. 1758 je na Budyšínské ulici směrem na Rožany (3 km severně od města). Autor není znám. výška sochy 3,3 m. Zhotovena z pískovce a žuly, poslední rekonstrukce v roce 1998.

Kupodivu o sochách ve Šluknově informuje i Liberecký kraj, k výše uvedenému přidává: Socha znázorňuje sv. Jana Křtitele, držícího v ruce oděv z kůže a beránka, ležícího světci u nohou.

Záznam v Památkovém katalogu o soše říká:

Barokní socha světce v mírně nadživotní velikosti stojícího v kontrapostu pochází z roku 1758. Byla osazena v extravilánu obce na hranolovém soklu zdobeného zrcadly, který zakončuje profilovaná římsa. U světcovy levé nohy leží ovce.

Katalog eviduje restaurátorskou zprávu o posunutí a zrestaurování z roku 1998 od Michaela Bílka.

Původní evidenční list památky je o něco sdílnější:

Na hranolovém soklu s plastickým rámem ukončeném profilovanou římsou menší soklí s nápisem antikvou S. IOANNES BAPTISTA. Na něm vztyčena socha sv. Jana Křtitele v mírně nadživotní velikosti, v kontrapostu. Levá noha vyčnívá obnažena z prudce rozhýbané draperie, kterou sv. Jan přidržuje pravou rukou. Levá ruka je ohnuta směrem k levému rameni, hlava nachýlena k ní, oči jsou přivřeny. U levé nohy leží ovce. V roce 1967 byla dle záznamu hlava ovce uražena.

Kupodivu žádný zdroj nezmiňuje nápis na soklíku na pohledově levé straně. Ten obsahuje letopočet a podle mého snad i jméno donátora, které si ovšem luštit netroufám.

Series Navigation<< Socha Panny Marie Immaculaty v BynovciSocha Ecce Homo v ulici Národní fronty v Dolních Zálezlech >>
Tagy