weby pro nejsevernější čechy

Socha Kristus přítel dítek v Rabštejně nad Střelou

U parkoviště městského hřbitova a autobusové zastávky v Rabštejně nad Střelou, před vstupem ke zřícenině hradu a bývalému klášteru servitů, stojí na travnaté ploše socha Kristus přítel dítek.

O „obyčejných“ sochách je problém najít informace. Kupodivu tato poměrně masivní skulptura nesplňuje podmínky zařazení mezi sloupy. Jedním z mála pramenů je seznam kulturních památek – něco se lze dozvědět na webu Památkového katalogu a po dlouhém hledání se mi podařilo najít informace i na webu obecního úřadu Žihle.

Socha je uvedena v soupise náboženských památek z poloviny 19. století. Tehdy stávala na levé straně v aleji k Vranovua je v soupise charakterizována jako velmi krásná, tesaná z jemného pískovce.

Dnes na podstavcovém stupni v trávě hranolový sokl se středním předsunutým dílem, zdobeným reliéfem zavíjeného rostlinného ornamentu s volutovitě stáčenými rozvilinami, nad nimiž jsou vinné hrozny; postranní obdélná čelná pole soklu zdobená vázami s rostlinným dekorem.

Sokl nese silnou desku, v horní části v profilu esovitě prohnutou a zúženou, zdobenou na prohnuté části stylizovaným plastickým dekorem v nízkém reliéfu. Deska i soklík nad ní mají střed čelní strany předsunutý. Čelo soklíku vyplňuje reliéfní korunka a pod ní dvojznak Pöttingský a Mauderscheidský (Antonín hrabe Pötting + 1703, jeho žena Eleonora z Manderscheidtu). Boky soklu v horní části volutovitě stáčené, na volutách zavěšené festony, zakončené vinným hroznem.

Soklík nese vázovitý nástavec v půdorysu čtvercový, u základu zdobený akantovými listy, na něm pak široká římsa, bohatě profilovaná se sousoším Krista přítele dítek.

Kristus v kontrapostu, oděn v dlouhé zřasené roucho (na drapérii roucha zbytky polychromie), má přes levé rameno přehozen plášť, jenž obepíná jeho záda a je přidržován levou rukou, mírně pokrčenou. Pravou pokrčenou rukou drží vztyčenou ručičku dětskou postavu. Hlava prostovlasá, nakloněná, tvář pokrývá vous. Dítě oděno v přepásanou dlouhou suknici. Hlavička dítka zakloněna, hledí vzhůru.

Materiál soklu i sochy: pískovec. Výška soklu cca 270 cm. 

Na mohutném odstupňovaném podstavci sestaveném ze čtyř částí stojí dvě skulptury – světec (či světice) v životní velikosti vedoucí za ruku dítko, které k němu vzhůru vzhlíží.

Světce vedoucího dítě za ruku dal podle výše zmíněného soupisu postavit hrabe Šebastián Pötting. K transferu z původního umístění a restaurátorskému zásahu z roku 1986 je uložena dokumentace v archivu Národního památkového ústavu. Tehdy totiž restaurátor doplnil hlavu světce, která se bohužel při destrukci díla v poválečných letech ztratila. Vzhledem k ikonografii sousoší se objevily různé názory na to, co vlastně socha představuje, protože typ „Ježíš přítel dítek“, ke kterému je statue řazena, nebyl rozhodne v baroku obvyklý a patří námětově až k 19. století.

Starší výklad, že by socha mela být spíše sv. Josef, také neodpovídá běžnému zobrazení tohoto světce s malým Ježíškem, jehož obvykle chová v náručí. Jedna z možných verzí výkladu ji proto označuje jako sousoší svaté Anny s děvčátkem Pannou Marií, pro které barokní ikonografie zcela vyhovuje. V tom případě by mužská hlava mela být nahrazena hlavou starší ženy. Obrazové doklady se pro toto tvrzení se ale nedochovaly.

Víc se najít nedá.

Celkový pohled na sochu Kristus přítel dítek v Rabštejně nad Střelou
Celkový pohled na sochu Kristus přítel dítek v Rabštejně nad Střelou
Detail sochy Kristus přítel dítek
Pohled na podstavec sochy
Detail podstavce s reliéfní výzdobou – spodní část
Detail podstavce s reliéfní výzdobou – vrchní část s erby
Detail podstavce s reliéfní výzdobou – vrchní část z boku
Vrchní část podstavce – detail erbů
Series Navigation<< Socha svaté Barbory v Rabštejně nad StřelouSocha svatého Vojtěcha v Rabštejně nad Střelou >>
Tagy