weby pro nejsevernější čechy

Socha Nanebevstoupení Panny Marie u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích

V areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích je umístěno několik soch. Jednou z nich je samotné Nanebevstoupení Panny Marie.
Dle dostupných zdrojů byly sochy původně na fasádě kostela. Roku 1895 při úpravě průčelí byly sneseny původní sochy svatého Petra a Pavla a Immaculaty od Josefa Kleina a nahrazeny novými od Stanislava Suchardy.

V Památkovém katalogu jsou sochy jen zmíněny, v Původním evidenčním listu památky je stručný popis:

Vzadu na schodišti v parku za kostelem stojí na okrajové zídce schodů sochy Petra a Pavla a o několik metrů déle na ose schodů je umístěna socha Nanebevzetí Panny Marie.

Socha P. Marie: Na podstavci s římsou tesaná oblaka, z nichž vykukují 4 andílci. Na oblacích socha P. Marie v nadživotní velikosti. Postava je prostovlasé, roucho vlající, levé noha vykročené kupředu spočívá na oblaku, ruce mírně rozpjaté, pohled upřený k nebi.

Areál kolem kostela je nepřístupný, všechny brány jsou zamčené. Fotky jsou všechny pořízeny z dálky, přes zeď.

Series Navigation<< Socha svatého Pavla u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve ZlonicíchPomník vlakového neštěstí u železničního přejezdu v Zákolanech >>
Tagy