weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána na rozcestí v Radouni

V místě, kde se hlavní příjezdová silnice od Štětí na jižním okraji Radouně protíná s místní komunikací, po níž prochází modrá turistická značka, stojí socha svatého Floriána.

Socha je kulturní památkou:

Kvalitní pozdně barokní socha světce na vysokém volutovém podstavci z roku 1753 (tedy ještě před výstavbou kaple stejného zasvěcení v centru obce). Podstavec s nápisovými poli v ploše postaven na hladkém soklu a ukončen římsovou hlavicí. Na ní na zvýšeném stupni stojí sv. Florián ve zbroji s praporcem a hasí hořící dům.

Původní evidenční list památky:

Plastika lehce nadživotní. Tělesná osa mírně zvlněná, levá noha nakročena. V pravé ruce džber s vodou, v levé, ohnuté v lokti, korouhev. Oděn v krunýř a suknici, přes ramena řasnatý plášť, u pravé nohy hořící dům, hlava otočena k pravému rameni. Na hranolovém soklu s římsou nápis: durch deine umacht / danit uns dis …. st / … / Florian vor aller / Schüdlicher und gefähr / … / Anno …

Oba popisy se zdají tak nějak odbyté, neúplné. Sokl není čistě hranolový, jeho spodní část nad zarůstající odstupňovanou základnou je zaklenuta do volut. Nápisy jsou na přední i zadní straně. Ten zadní je alespoň částečně čitelný (písmena jsou sice zvýrazněna barvou, ale těžko luštitelná, takže bez záruky): Anno 1753 den / July ist diese Statu / Des ? Martyrers / Horim Dasfonio / (zbytek zcela nečitelný). Nápis na čelní straně si netroufám interpretovat vůbec.

Series Navigation<< Socha Zrození z cyklu Cesta života v RadouniSousoší Edvarda Beneše a Tomáše Garrigue Masaryka u základní školy TGM v Komenského ulici ve Štětí >>
Tagy