weby pro nejsevernější čechy

Plastika Dva v parku u Labské ulice v Litoměřicích

Část soch, vytvořených během mezinárodního sochařského sympozia, se nachází nejen v exteriérové galerii na Střeleckém ostrově, ale i na dalších místech. Některé z nich se nachází v parku na břehu Labe u ulice Labská, například plastika Dva.

Pískovcová socha vznikla v roce 2009 v rámci druhého ročníku mezinárodního sochařského sympozia, autorkou je Barbora Hapalová.

Kniha Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice uvádí:

Pískovcová plastika Dva patří k tomu nejsilnějšímu, co 2. mezinárodní sochařské sympozium v Litoměřicích v roce 2009 přineslo.

V působivé sošné modelaci zobrazuje dvě sedící postavy – muže a ženu, poněkud schoulenou jako by hledající ochranu u svého protějšku. Celkové pojetí plastiky vzbuzuje asociace tahů šttcem pozdních pláten Fernanda Légera (1881-1955).

Autorkou skvělého díla je akademická sochařka Barbara Hapalová, pražská rodačka narozená 20. srpna 1979, jež prožila středoškolská studia v Brazílii ve městě Salvador, kde studovala na gymnáziu. Pražskou Akademii absolvovala v letech 2000 až 2007 (v ateliéru restaurování sochařských děl u docenta P. Siegela v letech 2001 až 2002 a v letech 2002 až 2007 pokračovala v ateliéru figurálního sochařství a medaile u profesora Jana Hendrycha), v roce 2005 ještě stihla semestrální stáž v Itálii (Academia de belle arti di Carrara).

Nevím, zda je to nevhodným světlem v daném okamžiku či omšelostí „věkem“, ale proti fotografii ve zmíněné knize ztratila schoulená žena na první pohled svou ženskost.

Series Navigation<< Úzkorozchodná lokomotiva před kavárnou Káva s párou v LitoměřicíchPlastika Lineith v parku u Labské ulice v Litoměřicích >>
Tagy