weby pro nejsevernější čechy

Socha Martina Kopeckého v Kopeckého sadech v Plzni

V Plzni v Kopeckého sadech stojí socha Martina Kopeckého.

Na webu o památkách Plzně:

Pomník purkmistra Martina Kopeckého

Autor: Antonín Wildt (socha), Ludvík Wildt (podstavec)

Rok: 1861

Odborný sochařský web:

Pomník plzeňského purkmistra s postavou v mírně nadživotní velikosti v Plzni.

Odhalen 28. července 1861

Materiál: pískovec

Majitel: město Plzeň

„Velké nadživotní měřítko stojící postavy plzeňského purkmistra prozradilo nevelkou zkušenost s tak náročným podnikem, ale robustnost a jednoduchost formy zde mají stylovou hodnotu také v tom, že vcelku odpovídaly těm požadavkům společenské reprezentace, k nimž tehdy dospívala teprve po pádu bachovského absolutismu volněji se projevující česká měšťanská společnost. Nelze se zbavit dojmu, že Wildt i záměrně oponoval výpravnosti oficiálního pomníku (…) Radeckého (…).“ Wittlich 2001, s. 116.

Socha v mírně nadživotní velikosti s pamětní deskou: „MARTINOVI KOPECKÉMU / ZASLOUŽILÉMU MĚŠŤANOSTOVI / SVÉMU / ZVELEBITELI A OZDOBITELI MĚSTA / VĚNUJE SRDEČNĚ / PLZEŇ“

Na podstavci vlevo: „NAROZEN / 1777“

Na podstavci vpravo: „ZEMŘEL / 1854“.

Na podstavci vzadu: „MDCCCLXI.“

Martin Kopecký (1777-1854) byl významným purkmistrem města Plzně v letech 1828-1850. Mezi jeho nejvýznamnější počiny patří odstranění středověkých hradeb kolem historického centra Plzně, na jejichž místě pak byly založeny okružní sady. Jedna z jejich částí dnes nese jméno Kopeckého sady po svém zakladateli. Jeho dalším významným dílem bylo postavení tří kašen na rozích dnešního náměstí Republiky ve 30. letech 19. století, tyto kašny byly napojeny na vodárenskou věž v Pražské ulici a zásobovaly střed města pitnou vodou. Zasloužil se také o přivedení vody z pramenů na Roudné do kašny před dnes již neexistující dominikánský klášter v Dominikánské ulici. Kopecký doufal v možnost využití plzeňských pramenů pro lázeňství a založil akciovou společnost pro zřízení lázní. Dnes můžeme najít na okraji městské části Lochotín přírodní památku Kopeckého pramen, jenž byl podchycen roku 1833 právě z podnětu purkmistra.

Další web o umění ->

Encyklopedie Plzně ->

Series Navigation<< Socha Bedřicha Smetany v Kopeckého sadech v PlzniPamětní deska Jana Nerudy v Nerudově ulici v Plzni – Jižním Předměstí >>
Tagy