weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Kalvarie před kostelem svatého Václava v Netolicích

Před kostelem svatého Václava v Netolicích v místě styku ulic Vodňanská, Ryneček a Jánská stojí sousoší Kalvarie.

Sousoší je kulturní památkou:

Sousoší Kalvárie stojící vedle kostela sv. Václava v Netolicích se skládá ze dvou soch – sv. Maří Magdaleny a Panny Marie, a kříže s tělem Kristovým. Sochy jsou vyrobeny z mušlového vápence, stojí na žulových podstavcích. Celé sousoší je ohraničeno železným plotem ze svislých prutů se špičkami.

Barokní plastiky z 18. století, kříž z roku 1858

Kvalitní barokní plastiky doplňují podobu areálu kostela. Sousoší Kalvárie odpovídá pojetí kulturní památky podle §2 a 42 zákona č.20/87Sb. O státní památkové péči.

Původní evidenční list památky:

Na hranolových, v horní třetině konkávně prohnutých podstavcích pískovcová socha P. Marie a sv. Jana (zjevně chybné určení), po stranách jednoduchého kamenného kříže s visícím tělem Kristovým. Postavy stojící v kontrapostu jsou oděny v bohatě řasené roucho.

Series Navigation<< Pamětní deska Otakara Kudrny na budově muzea v NetolicíchSocha Dělník na náměstí Míru ve Zlivi >>
Tagy