weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Antonína Paduánského v Moskevské ulici v České Lípě

V trávníku před Kirchbergovým domem v Moskevské ulici v České Lípě stojí socha svatého Antonína Paduánského.

Socha není kulturní památkou, tudíž si nelze jednoduše vypomoci Památkovým katalogem. Je třeba jít oklikou – socha totiž není na původním místě, stávala spolu s Janem Nepomuckým na mostě v Dolní Libchavě, tudíž se popis nalézá na nečekaném místě:

Mostek zanikl v 70. letech 20. století. Silně poškozená socha sv. Jana Nepomuckého je nyní umístěna na hradě Lipý v České Lípě, socha sv. Antonína se nalézá rovněž v České Lípě, při Moskevské ulici.

Barokní socha sv. Antonína Paduánského, pocházející dle datace na podstavci z roku 1721, bývala spolu s protějškovou sochou sv. Jana Nepomuckého původně umístěna pravděpodobně na již zaniklém mostě u kostela Všech svatých v České Lípě. Později, patrně však ještě v 18. století, byly obě sochy přemístěny k mostu v Dolní Libchavě, na břeh Šporky. Most v 70. letech 20. století zanikl a byl nahrazen novým, s betonovou mostovkou a kovovým zábradlím. Socha sv. Jana Nepomuckého byla někdy po roce 1967 svržena do potoka a při regulaci potoka v 80. letech opět vyzdvižena na břeh, avšak již velmi vážně poškozená. Socha sv. Antonína Paduánského zůstala během těchto dějů na svém místě, dostala se však rovněž do neutěšeného stavu. V roce 1997 byla socha sv. Antonína restaurována a poté umístěna v zahradě při Moskevské ulici v České Lípě. Torzo sochy sv. Jana Nepomuckého bylo ve stejném roce očištěno a zpevněno, nyní je uloženo na hradě Lipý v České Lípě. Autor soch není znám, avšak jedná se o velmi kvalitní ukázku barokního sochařského umění a lze se domnívat, že jde o sochařského mistra, v jehož dílně vznikla řada cenných a svým podáním ojedinělých barokních plastik zdejšího kraje.

Další info je ke čtení v knížce Drobné sakrální památky v České Lípě Michala Panáčka a Miroslava Pröllera (Drobné památky severních Čech + Město Česká Lípa 2013)

Restaurování sochy provedl R. Šolc. Sv. Antonín v obvyklém ikonografickém zobrazení kontrapostu s pokrčenou pravou nohou a do téže strany vytočeným tělem a nahnutou hlavou. V pravé ruce drží malého Ježíška, v levé ruce drží kovovou lilii. Řádové roucho přepásané prostým provazem volně splývá dolů v pravidelných velkých záhybech. Obě postavy mají nad hlavou kovovou svatozář. Kamenná pískovcová socha světce stojí na architektonizovaném podstavci čtvercového půdorysu s širokou patkou plynule přecházející v zužující se dřík, na jehož bočních stranách jsou vystouplá pole se segmentovým vybráním rohů. V polích jsou vysekány dnes obtížně čitelné nápisy. Na čelní straně je pravděpodobně text „H. Antonus Bitte ???“ a na dalších stranách „LASEN AUF RICHTEN ACHTE JOHAN NES CHR…? ???“ a „A…? 1721“. Ostatní texty se nepodařilo přečíst. Podstavec ukončuje nízká římsová hlavice.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Povýšení svatého kříže v České LípěSocha vodníka nad studánkou u přírodní rezervace Arba v Srbské Kamenici >>
Tagy