weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u Dolního Týnce

Na travnatém svahu nad silnicí na okraji Dolního Týnce směrem do Horního Týnce stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Klasická socha sv. Jana Nepomuckého, byť v tomto případě daleko od vody a tudíž nikoli na mostě. Dostatečně vysoko nad silnicí, takže sokl (snad) neohrožuje ani stříkající voda, ani rozsolený sníh. Jen poněkud zarůstá z jedné strany drny. Samozřejmě se mi nechtělo škrábat do kopečku. Takže jsem až dodatečně zjistil, že na zadní straně, kterou tím pádem nemám nafocenou, je dedikace s letopočtem. Jak jinak…

Socha je kulturní památkou, má tedy zápis v Památkovém katalogu:

Barokní socha z roku 1759 v mírně podživotní velikosti na soklu. Socha světce pojednána v klasickém ikonografickém uspořádání, sokl hranolový s volutami, na čelní straně reliéf s výjevem světcova umučení, na zadní straně rytý dedikační nápis s datací.

Součástí záznamu je odkaz na Restaurátorskou zprávu na rekonstrukci plastiky z roku 1995.

Původní evidenční list památky je sdílnější:

Plastika pískovcová, sokl hranolový, po obou stranách lemován volutami. Vzadu na soklu nápis: Zu Ehren des Böhmischen .. hat suff .. // Wenzl Biesche // Anno 1759 den 1. Juni
Na bočních stěnách soklu dvoje zkřížených palmet s korunkami. Na čelní straně reliéf (sv. Jan házen z mostu). Sokl ukončen profilovanou římsou, na níž v čele rokajová kartuše s nápisem NEPOMUCENI DILEGIT HONORI. Plastika světce v životní velikosti, oděn v komži a pelerinu, hlava nakloněna k levému rameni, levý bok prohnut do strany, diagonálně na prsou drží kříž s Kristem.

Nápis v kartuši dle fota vypadá mírně odlišně – NEPOMVCENI DILECTI HONORI – a obsahuje chronogram.

Series Navigation<< Socha svatého Václava ve ŠluknověSocha sv. Jana Nepomuckého u benediktinského kláštera v Rajhradě >>
Tagy