weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u Dolního Týnce

This entry is part 251 of 464 in the series Sochy, skulptury, statue, mozaiky, reliéfy, památníky

Na travnatém svahu nad silnicí na okraji Dolního Týnce směrem do Horního Týnce stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Klasická socha sv. Jana Nepomuckého, byť v tomto případě daleko od vody a tudíž nikoli na mostě. Dostatečně vysoko nad silnicí, takže sokl (snad) neohrožuje ani stříkající voda, ani rozsolený sníh. Jen poněkud zarůstá z jedné strany drny. Samozřejmě se mi nechtělo škrábat do kopečku. Takže jsem až dodatečně zjistil, že na zadní straně, kterou tím pádem nemám nafocenou, je dedikace s letopočtem. Jak jinak…

Socha je kulturní památkou, má tedy zápis v Památkovém katalogu:

Barokní socha z roku 1759 v mírně podživotní velikosti na soklu. Socha světce pojednána v klasickém ikonografickém uspořádání, sokl hranolový s volutami, na čelní straně reliéf s výjevem světcova umučení, na zadní straně rytý dedikační nápis s datací.

Součástí záznamu je odkaz na Restaurátorskou zprávu na rekonstrukci plastiky z roku 1995.

Původní evidenční list památky je sdílnější:

Plastika pískovcová, sokl hranolový, po obou stranách lemován volutami. Vzadu na soklu nápis: Zu Ehren des Böhmischen .. hat suff .. // Wenzl Biesche // Anno 1759 den 1. Juni
Na bočních stěnách soklu dvoje zkřížených palmet s korunkami. Na čelní straně reliéf (sv. Jan házen z mostu). Sokl ukončen profilovanou římsou, na níž v čele rokajová kartuše s nápisem NEPOMUCENI DILEGIT HONORI. Plastika světce v životní velikosti, oděn v komži a pelerinu, hlava nakloněna k levému rameni, levý bok prohnut do strany, diagonálně na prsou drží kříž s Kristem.

Nápis v kartuši dle fota vypadá mírně odlišně – NEPOMVCENI DILECTI HONORI – a obsahuje chronogram.

Series Navigation<< Socha sv. Václava ve ŠluknověSocha sv. Jana Nepomuckého u benediktinského kláštera v Rajhradě >>
Tagy