weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Sušanech

Na návsi v Sušanech, dnes spadajících pod nedaleké Strupčice, stojí pod mohutnou vrbou socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha nezvyklého vzhledu – je totiž barevná, polychromovaná. Jedná se o kulturní památku:

Pískovcovou skulpturu tvoří vyšší hranolový sokl na dvou stupních fundamentu. Na vrcholu je osazena menší figura světce v kanovnickém rouchu, který v ruce drží kovový krucifix. Postava je polychromovaná. Sokl má na bocích náznaky volut. Dílo je datováno do r. 1797.

Původní evidenční list památky z roku 1966 uvádí:

Na dvou stupních umístěn hranolový podstavec s profilovanou patkou, římsovou hlavicí a po stranách náznaky volut. Na nižším podstavečku plastika sv. Jana v podživotní velikosti. Na přední straně dodatečně upravený nápis „Svatý Jan Nepomucký 1873“. Horní podstavec natřen cementem. Plastika nevhodně polychromována.

V roce 2004 sochu restauroval Jaroslav Jelínek.

Socha vypadá zachovalá. Sokl pro svou různobarevnost vypadá vyspravovaný s některými částmi nově dotvořenými. Postavení rukou světce působí dojmem, že kříž není původní, a že snad levice krom podpírání kříže mohla nést také palmovou ratolest…

Informační cedule na návsi tvrdí, že socha je z litiny, stejně jako web Spolku přátel památek obce Strupčice:

Poblíž návesního rybníka stojí litinová polychromovaná plastika sv. Jana Nepomuckého. Původní opukový podstavec z roku 1727 se rozpadl, nyní stojí na pískovcovém podstavci, který dříve nesl jinou sochu. Po válce byl nabílen a opatřen českým nápisem.

V roce 2004 proběhla rekonstrukce sochy, která jí vrátila původní vzhled

Socha Jana Nepomuckého v Sušanech je jednou z mála, která stojí na svém původním místě. Další je v Jirkově a Vrskmani.

Series Navigation<< Socha svaté Anny Samotřetí na návsi v HošnicíchSocha svatého Jana Nepomuckého na Havlíčkově náměstí v Třebenicích >>
Tagy