weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Immaculaty u Knížecí

Na okraji obce Knížecí (součást Velkého Šenova) stojí nedaleko rozcestníku zelené turistické značky mezi stromy socha Panny Marie Immaculaty.

Socha je od 23. 6. 2014 chráněnou kulturní památkou:

Pískovcová socha se zbytky polychromie z pol. 18. stol. umístěná na hranolovém soklu v SV části obce. Dílo prokazuje výrazné vazby na vrcholně barokní dynamismus v Čechách. Mnohé detaily, především výrazný dynamický přehoz nad pravým kolenem, dokládají mistrovství autora. Naproti tomu partie kolem zeměkoule působí vůči kvalitnějším partiím poněkud rozpačitě. Svou blokovitostí a uzavřeností, těžkopádnými gesty se řadí do produkce po polovině 18. století. Socha Panny Marie Immaculaty v Knížecím je v daném regionu kvalitním příkladem kamenosochařské barokní exteriérové plastiky, která s okolostojícími vzrostlými stromy zároveň plní funkci krajinotvorného prvku.

Pískovcová socha Immaculaty stojí v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou na půlměsíci s růžky směřujícími nahoru, který se dotýká kruhově tvarovaných obláčků. Tělo je mírně esovitě prohnuté. Její pravá noha drtí hlavu hada plazícího se po zeměkouli, který drží v tlamičce jablko. Postava je obuta do sandálů. Ruce jsou složeny na prsou. Hlava je zvrácena vzhůru a mírně uklání k levému rameni a je doplněna nimbem, který byl v minulosti pravděpodobně ozdoben dvanácti hvězdami. Výraznou tvář lemují rozpuštěné vlasy, které částečně zakrývá rouška. Immaculata je oděna do červeného šatu a modrého pláště. Spodní šat členěn svislými záhyby je podvázán na hrudi tkanicí.

Socha je umístěna na plintu, který je její součástí, a na profilovaném, spárou odděleném podstavci, na čtyřech stranách ozdobeném zrcadly. V čelním zrcadle se nacházejí zbytky již velmi špatně čitelného nápisu. Podle jizvy na čelní straně plintu byla socha ozdobena kovaným držákem na věčné světlo.

Podstavec přímo navazuje na hranolový sokl s profilovanou „patkou“ skládající se z oblounu a výžlabku, je osazen na podstavci s jedním schodišťovým stupněm. Dřík soklu má na stranách obdélná zrcadla s čtvrtkruhy vykrojenými kouty. Na čelní straně bohatě vykrajovaná rokoková kartuš s velmi těžko čitelným nápisem, z něhož vyniká tesaný monogram H. F. M. Pod monogramem dva špatně čitelné řádky: RENOVIERT / 186? Nahoře je sokl ukončen profilovanou korunní římsou. Na soše se dochovaly zbytky polychromie. Nesignována.

Popis není úplně přesný, ba občas mi připadá trochu zmatečný. Panna Maria na srpku měsíce stojí levou nohou, jeden roh půlměsíce je uražený. Půlměsíc je k zeměkouli, po níž se plazí had s jablkem hříchu, „připevněn“ snad oblaky, snad volutou, snad mašlí (dle popisu v rozhodnutí o uznání památky jde o „kruhově tvarované obláčky„. Polychromie již takřka není patrná. Kovový nimbus (svatozář) není takřka patrný, protože je vyvrácený dozadu dolů. V čelním zrcadle není nápis, jak je uvedeno v jednom odstavci, ale je v něm kartuše s nápisem, jak je v dalším odstavci. Přečíst se v ní ale opravdu už skoro nic nedá.

Aktualizace březen 2021:

Socha samotná i místo, kde stojí, prošly značnou změnou. Sousedící stromy pokáceny, náletové dřeviny vymýceny. Socha byla zřejmě nedávno restaurována – chybějící srpek měsíc doplněn, nad hlavou Panny Marie září nová svatozář a mnohem patrnější je bývalá polychromie sochy. Snad jen ten nápis v kartuši mírně „utrpěl“ – plocha kartuše je „čistá“, po nápisu ani stopa, a znát jsou jen výše zmíněná tři písmena.

A narazil jsem na zmínku, že „V horní části vsi stojí socha Panny Marie. Pochází pravděpodobně z doby, kdy obec patřila do panství Premonstrátského kláštera v Doksanech u Litoměřic, tj. z období let 1400-1566.

Series Navigation<< Bazén se sochou Herkula zápasícího s drakem ve Valdštejnské zahradě v PrazeSocha sv. Floriána před Oblastním muzeem v Děčíně >>
Tagy