weby pro nejsevernější čechy

Pomník (hrob) bratří Kubálkových na Městském hřbitově v České Lípě

V severozápadním rohu Městského hřbitova v České Lípě, bokem od mauzolea JUDr. Franze Schmeykala, se nachází hrob, který je současně pomníkem bratří Františka a Jana Kubálkových.

Místo je to poněkud matoucí. Nachází se zcela mimo ostatní hroby, není jasné, zda jde o skutečný hrob, nebo jen památník, a protože příjmení a texty jsou na postranních obeliscích shodné, nějakou dobu to trvá, než člověku sepne, že se liší křestní jména. Desky se liší krom jména také tvarem – pohledově levá je zaoblená, pravá má horní hranu rovnou a nápis provedený mírně odlišně (zarovnaný na střed).

Věrnému Čechu // průkopníku socialismu // a bojovníku za dělnická // práva v době němec- // kého útisku // M.N.V. // v České Lípě

Středový obelisk je zřejmě žula, umístěn na nízkém soklu, trojstupňový, na vrcholu s nízkým jehlanem. Obě desky jsou provedeny z černého kamene, umístěny na nízkém soklu s předsazeným kamenným prahem.

Ať dělám co dělám, jsem schopen najít jen velmi obecné údaje, že šlo o české vlastence a socialisty. František, narozený pravděpodobně 1867, zemřel 23. prosince 1943 v České Lípě. Krejčovský mistr, zakladatel organizace české sociální demokracie v České Lípě, bojovník za českou školu, v letech 1907 a 1918 člen prvního školního výboru. Člen městského zastupitelstva až do roku 1938. Městský národní výbor v České Lípě mu na hřbitově postavil čestný náhrobek.O jeho bratrovi Janovi tentýž web mlčí.

Nedokážu odhadnout, zda je tomu tak proto, že se po roce 1989 otočila situace a „průkopníci socialismu“ se momentálně nehodí do krámu, či zda je za nemožností cokoli najít něco jiného.

Series Navigation<< Pomník Hany Semerádové (Lavička souznění) na Městském hřbitově v České LípěKeramická plastika Izolátory na Třídě Budovatelů u sportovní haly v Mostě >>
Tagy