weby pro nejsevernější čechy

Sochy sv. Petra a Pavla na bráně benediktinského kláštera v Rajhradě

Na sloupech vstupní brány do areálu benediktinského kláštera v Rajhradě jsou umístěny sochy sv. Petra a Pavla.

Obě sochy jsou na nepůvodním místě, patří totiž do souboru skulptur, které původně zdobily od roku 1761 nedaleký kamenný most přes Svratku a byly postupně přeneseny na klášterní nádvoří do blízkosti chrámu sv. Petra a Pavla. Obě sochy jsou kulturní památkou.

Svatý Petr:

Kvalitní skulptura od předního brněnského sochaře pozdního baroka, Jana Adama Nesmanna, představuje hodnotnou uměleckohistorickou památku vizuálně působivě doplňující prostředí architektonicky cenného nádvoří.

Svatý Pavel:

Kvalitní skulptura od předního brněnského sochaře pozdního baroka, Jana Adama Nesmanna, představuje hodnotnou uměleckohistorickou památku vizuálně působivě doplňující prostředí architektonicky cenného nádvoří.

Popis soch v Památkovém katalogu je poněkud vágní. Mne osobně překvapilo vizuálně „hladké“ provedení obou soch – s výjimkou obličejů, vlasů a vousů proti tomu, nač jsme zvyklí u nás, je výraz potlačen, draperie a dramatičnost oděvu je minimální, i gesta působí uvolněně. U obou světců jsou zvýrazněny především knihy, jejich typické atributy (Pavel = meč, Petr = klíč) jsou upozaděny. Meč drží sv. Pavel nenápadně u boku za jílec, sv. Petr přidržuje klíč palcem ruky na knize, kterou svírá v pravé ruce.

Series Navigation<< Socha sv. Benedikta u benediktinského kláštera v RajhraděSocha svaté Anny u zámku v Mnichově Hradišti >>
Tagy