weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jeronýma před městským hřbitovem v Bílině

Nad odbočkou cesty z ulice Boženy Němcové k městskému hřbitovu v Bílině stojí socha svatého Jeronýma.

V Památkovém katalogu velmi stručně:

Plastika z roku 1884 sochaře Ludvíka Šimka je umístěna na hranolovém soklu, na jehož širší boční stěně se nachází znakový plášť s knížecí korunou. Světec klečící na skále, přepásaný kožešinou. Levou ruku tiskne k hrudi, pravici má položenou na rozevřené knize.

Původní evidenční list památky je sdílnější:

Mohutný hranolový sokl, na jeho stěnách obdélné obrazce s vykrajovanými rohy, na širší boční stěně znakový plášť s knížecí korunou. Erb kruhovitého tvaru svisle a dvakrát příčně dělený. V jednotlivých polích býčí hlava, sova, 3 šesticípé hvězdy, 3 svislé pruhy a orel.

Na skále klečící světec, přepásaný kožešinou. Levou ruku tiskne k hrudi, pravici má položenou na rozevřené knize, která je položena na skalisku. Mezi světcem a skaliskem lebka. Signováno L. Šimek 1884.

V Kronice města Bíliny z roku 2010 je zmínka, že po pravé straně vchodu na městský hřbitov stojí nedávno „pěkně zrestaurovaná socha“.

Series Navigation<< Socha svatého Floriána v ulici Na Zámku u kostela svatých Petra a Pavla v BíliněSocha Panny Marie v parku před Základní školou na Mosteckém Předměstí v Bílině >>
Tagy