weby pro nejsevernější čechy

Socha archanděla Michaela v Zahrádkách

U hlavní silnice, procházející obcí Zahrádky, v místě, kde na jednu stranu odbočuje cesta k zámku a na stranu druhou do Valdštejnské lipové aleje, stojí u autobusové zastávky socha archanděla Micheala. Sokl je příliš nízký, než aby byl tento barokní pískovcový skvost mými oblíbenými encyklopediemi považován za sloup. Tudíž je nejspolehlivějším zdrojem informací Památkový katalog:

Pískovcová socha Archanděla Michaela vítězícího nad ďáblem (zlem a hříchem) neznámého autora se nalézá při komunikaci procházející Zahrádkami (Neugarten). Statue stojí přibližně 3 m od krajnice a svojí čelní stranou se obrací severovýchodně směrem k zámku. Statue dle historické dokumentace spočívala na dvou kamenných schodišťových stupních a přístup k ní byl ze stran lemován nízkými parapetními zídkami z pískovcových kvádrů. V současné době je statue oproti terénu vozovky a chodníku poněkud zapuštěna.

Monumentální socha Archanděla Michaela spočívá na masivním hranolovém architektonicky zdařile utvářeném podstavci s patkou, střední částí s erbem a votivním nápisem a konečně římsou. Střední část podstavce je po stranách zdobena nárožními rostlinnými volutami. Střed čelní i zadní stěny podstavce je zdůrazněn předstupujícím rámem, který ve spodní části obsahuje erb Kouniců a votivní nápis: “ILLVSTRIS:AC EXCEL: // D: D: IOANN:ADOLPH: // S:R:I:COMES D: KAVNIT: // FIERI FECIT (nad erbem) // 1750 (a po stranách koruny).” (donátorem sochy byl Johann Adolf hrabě Kounic).

Na podstavci posléze spočívá hranolový sokl s konkávně probranou horní částí, který vynáší sochu Archanděla Michaela. Ten je zde znázorněn v obvyklém odění vojáka v pancíři, krátké suknici, v přilbici s chocholem, za zády s mohutnými křídly. Svoji levou nohou šlape po nahé figuře ležícího poraženého ďábla se zvrácenou hlavou. Archanděl ve své pravici svírá mohutný kovový plamenný meč (část chybí) a v levici drží obranný štít se znamením kříže. Statue se v současné době nalézá vzhledem ke kvalitnímu materiálu zdánlivě v relativně dobrém stavu.

Kámen je však abradován, místy se objevují praskliny, pozornosti neujdou dřívější doplňky a tmely, které postupně dožívají. V brzké době bude potřeba kvalifikovaný restaurátorský zásah, v jehož rámci by se revidovaly minulé opravy, vhodněji namodelovaly doplňky v partii Michaelových nohou, roucha apod. Je též nutné upozornit na velice nevhodné zábradlí před statuí, značku přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti po levé straně a v neposlední řadě dvojici značek cca 3 m vpravo společně s porostem nenápadně vzrůstajících smrčků. Všechny výše uvedené závady související s přechodem pro chodce by bylo záhodno odstranit a pro přechod vybrat vhodnější místo. Smrčky bude nutné pokácet.

Socha Archanděla Michaela je památkově chráněna od roku 1965.

Zřejmě z té doby pochází evidenční list, který obsahuje některé další podrobnosti, byť občas trochu problematické (mušle na římse, krátký meč, ani slovo o křídlech):

Na jednoduchém stupni vztyčen pravoúhlý podstavec s nárožními volutami z rostlinných ornamentů, ukončen profilovanou římsou. Na přední straně plastický rám se znakem /Anduasů – dva květy v mušli pod korunou/, nad znakem nápis a letopočet. Na střední římse hranolu je drobná mušle. Na podstavci vztyčena nadživotní plastika archanděla Michaela, jehož nakročená levá noha spočívá na hrudi ležícího ďábla, který si pravou rukou přidržuje zvrácenou hlavu, levá noha ďábla pokrčena. Archanděl má tradiční odění, v pravé ruce drží oválný štít s křížem na poli štítu+ v pravé ruce třímá krátký bronzový meč nad svou hlavou pokrytou helmicí s chocholem, který přechází na zadní straně sochy ve splývavé kápí.

Něco málo se od zápisu na webu změnilo. Pravda, značky a zábradlí překáží v těsné blízkosti stále. Po zmiňovaných smrčcích se ale slehla zem a plamenný meč se zdá kompletní. Sochu jsem fotil v červenci 2015 a v dubnu 2020 a co se týče pískovce, tam žádná viditelná změna k lepšímu nenastala. Brzká doba zásahu by opravdu byla třeba.

Na webu obce o soše ani slovo.

Další tipy na výlet najdete na stránkách Brána do Čech

Series Navigation<< Socha archanděla v zahradě Arcidiecézního muzea v OlomouciSocha sv. Anny v Jedlce (Malá Veleň) >>
Tagy