weby pro nejsevernější čechy

Pomník T. G. Masaryka ve Šluknově

Před budovou Střední lesnické školy a Střední odborné školy ve Šluknově stojí pomník věnovaný prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi (1850-1937).

Je to docela tragedie, protože jediné, co jsem napoprvé našel, je fakt, že busta stojí na místě sochy Josefa II. před Lesnickou školou. Socha krále uherského a krále českého, markraběte moravského a arcivévody rakouského tu byla odhalena 29. 8. 1886, své místo uvolnila roku 2008 bustě T. G. M. a byla přemístěna k vile Art do zahrady.

Až po delším pátrání jsem narazil na ohlasy v regionálním tisku:

Mramorový podstavec před střední lesnickou školou ve Šluknově zdobí od středy 7. května 2008 bronzová busta T. G. Masaryka. Zasadilo se o to vedení střední lesnické školy spolu s představiteli města, kteří tímto způsobem chtěli uctít význam prvního československého prezidenta, a proto se rozhodli, že by jeho busta měla být umístěna i před vchodem do lesnické školy. Bustu T. G. Masaryka vyhotovil na zakázku pro lesnickou školu sochař Albert Králíček z Nové Paky.

Slavnostního aktu odhalení busty se kromě vedení školy zúčastnil i starosta města Ing. Milan Kořínek a předseda děčínských sociálních demokratů Jaroslav Foldyna. Tito dva pánové za doprovodu Masarykovy oblíbené písně „Ach synku, synku“ státníkovu bustu slavnostně a svorně odhalili.

A nakonec i přímo z města:

A následně pak opět městské noviny (nechávám v původním znění, i když ta čeština je příšerná):

Většina obyvatel našeho města a zřejmě i mnoho návštěvníků Šluknova, si povšimli, že podstavec před budovou lesnické školy již nezeje prázdnotou, ale je na něm umístěna busta Tomáše G. Masaryka. Tato, již na první pohled, velmi příjemná změna se odehrála sedmého května po poledni. Slavnostního odhalení se zhostil Jaroslav Foldyna, krajský zastupitel a starosta Šluknova Milan Kořínek. Na odhalení busty T. G. M. dorazili také další pozvaní hosté, například zástupci Lesů ČR nebo členové spolku T. G. M. Na tuto, pro naše město jistě významnou událost, přišla i řada občanů, jak je patrné z dolní fotografie a můžeme prozradit, že z jejich reakcí a později také podle slov dalších lidí, kteří si přišli bustu prohlédnout, se nápad osadit podstavec právě bustou Tomáše G. Masaryka a samotné dílo sochaře Alberta Králíčka, velice líbí. Přejme tedy bustě T. G. M. hodně dlouhý “život” v našem městě.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v Brtnické ulici ve Velkém ŠenověSocha sv. Františka z Assisi v ulici Svatopluka Čecha ve Šluknově >>
Tagy