weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého ve Stromovce v Chomutově

V ulici Stromovka v Chomutově (mezi železniční stanicí Chomutov-město a zooparkem) stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Pozdně barokní socha z 1. poloviny 18. století stojí na dvojitě odstupňovaném soklu. Světec je zobrazen v kanovnickém rouchu s biretem na hlavě a palmovou ratolestí v pravé ruce. Při pravé noze má krucifix obklopený hlavami andělíčků.

Velestručný popis zachycuje poněkud nezvyklé zpodobnění svatého Jana – nedrží kříž s Kristem v náručí, pouze mává ratolestí, která vypadá tak trochu jako kohoutí ocas. Krucifix je na zemi mezi dvěma andělíčky, světec k němu shlíží dolů. Podobně nezvyklý je i podstavec – při pohledu z boku je vidět, že má půdorys T, dozadu je vytažena užší, snad podpůrná část.

Původní evidenční list památky udává polohu u železničního přejezdu na Březenecké ulici:

1967: Na dvojitě odstupněném soklu postava Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti, v silném kontrapostu se zapřenou levou nohou, v obvyklém oděvu s palmovou ratolestí v pravé ruce. Tělo světce nakloněno k pravému boku ke krucifixu, obklopenému dvěma okřídlenými hlavičkami andílků. Na plastice zbytky zlacení. Původní psané nápisy na obou částech soklu nečitelné. Stav poměrně dobrý, nos světce částečně uražen, rovněž uraženy rohy soklu na zadní straně.

Po zlacení dnes už ani stopy, stejně jako po nápisech. Socha ale musela za ty roky projít restaurováním – sice je omšelá, ale obličej světce je kompletní (a nos svítí jinou barvou). Ovšem nikde ani zmínka. Jediným dostupným pramenem je kniha Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013), kde lze na stranách 100 a 101 najít:

Socha svatého Jana Nepomuckého u železniční stanice Chomutov město, dříve u přejezdu staré silnice na Březenec přes železniční trať na Ústí nad Labem, je evidována jako kulturní památka pod číslem 5-897. Zde u silnice vedoucí do Krušných hor bylo postaveno jedno z nesčetných ztvárnění svatého Jana Nepomuckého, českého světce, jehož podoba od 18. století hlídala mosty a cesty po celé zemi. Světec byl ale populární i v Rakousku. Protestantské Sasko již svaté neuznávalo, a tak to byl asi jeden z posledních Janů, který hlídal cestu před přechodem horského hřebene. … Socha v chomutovské ulici Stromovka nese pozdně barokní rysy. Jedná se asi o nejlepší a nejpropracovanější zobrazení tohoto světce na Chomutovsku. Dynamický postoj ukazuje na okruh prací vycházející z okolí významného barokního sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Dvoustupňový podstavec je uložen na předsunutém schodišti, které je dnes z velké části skryto v terénu. Socha v dynamickém prohnutí drží v pravé ruce palmovou větev a levou má položenou na srdci. U nohou jsem dvě andělské hlavičky v obláčku spolu s křížem a ukřižovaným Ježíšem Kristem. Tento motiv s anděly a křížem je zobrazen na barokní rytině svatého Jana Nepomuckého od Jana Františka Fischera. Na dvoustupňovém podstavci byl zřejmě kdysi nápis, který je však již zcela setřen. Neznáme tak jméno donátora a ani datum vzniku. Podle starých farních zápisů byla socha postavena v roce 1733. Tomuto datu odpovídá jak sochařské provedení, tak i profilace říms na podstavci.

Series Navigation<< Socha Ležící žena v parku u Severky v ChomutověMalby Znamení zvěrokruhu v nádražní budově Chomutov-město >>
Tagy