weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Chudoplesích

V obci Chudoplesy (mezi Kosmonosy a Bakovem nad Jizerou) ve vedlejší uličce nedaleko domu čp. 14 stojí mezi stromy socha sv. Jana Nepomuckého.

Jde o pozdně barokní sochu z roku 1806.

Památkový katalog:

Pískovcová skulptura sv. Jana Nepomuckého v jižní části obce při silnici před zahradou domu čp. 14 a je orientována směrem k východu.

Základnu kompozice tvoří jednostupňová podnož, na níž spočívá hranolový pilířový podstavec s masivním kubickým soklem. Jeho čelní stěna je zdobena obdélným zrcadlem s vykrojenými rohy. Sokl přechází plynule v dřík, dole po stranách rozšířený volutami. Dřík vrcholí profilovanou, segmentově zaklenutou římsovou hlavicí. Čelní a boční stěny dříku pročleňují rytá zrcadla (boční jsou následkem rekonstrukce nečitelné). Nápis na čelní stěně. Na dolní podstavec dosedá nízký horní sokl, tvořený deskovým plintem a výžlabkem mezi oblouny.

Na soklu stojí čelně zobrazená socha světce v životní velikosti. Figura je zobrazená v kontrapostu a postava je slabě lukovitě prohnuta směrem doleva. Váha těla spočívá na levé noze, pravá je mírně ohnuta v koleni a předsunuta dopředu. Hlava se sklání k pravému rameni. Světec je tradičně oděn v kleriku a rochetu. Nepokrytá hlava je rámována zlacenou svatozáří s pěti hvězdami. V náručí drží sv. Jan krucifix, přidržovaný pravou rukou a směřující diagonálně k pravému rameni.

Socha prošla v roce 2017 restaurováním, které provedl Oto Pospíchal, akademický sochař a restaurátor. Tudíž již neplatí údaj o nečitelnosti nápisů na soklu. Záměr věnovat se soše byl zmíněn v roce 2016 po restaurování místního památníku obětem Velké války:

Restaurátor rovněž přislíbil práci na rekonstrukci kulturní památky v Chudoplesích – sochy Svatého Jana Nepomuckého. Památka pochází z roku 1806 a je tedy třeba jí věnovat náležitou péči. Byla zhotovena rovněž z pojizerského pískovce. I tuto kulturní památku restauroval pan Oto Pospíchal a to již v roce 1995. Díky starší fotodokumentaci mohl doplnit chybějící část levé paže s biretem, draperie a tváře světce. Také byl zrestaurován Nimbus s hvězdičkami. Pokud památkový ústav schválí restaurátorský záměr, bude dílo před závěrem roku odvezeno do dílny sochaře, aby se na jaře ukázalo v plné kráse. Mezi tím bude pod sochou vyhotovena deska, která by měla zabránit stahování vody k památce.

To je vše, co se mi podařilo najít.

Series Navigation<< Socha sv. Václava v JítravěSoubor soch na zdi bývalého augustiniánského kláštera v Domažlicích >>
Tagy