weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Karla Bendla na domě čp. 248/16 na Masarykově nábřeží v Praze

Na nábřeží Vltavy na spolkovém domě Hlahol čp. 248/16 na Masarykově nábřeží v Praze je umístěna pamětní deska Karla Bendla.

Specializovaný web pražských pamětních desek uvádí:

Pamětní deska s reliéfní podobiznou (pod níž jsou uvedena léta jeho života 1838-1897) a textem je také na domě Hlaholu čp.248 Masarykovo nábřeží 16 Praha 2 Nové Město. 

Text na desce:

PAMÁTCE
KARLA BENDLA
SVÉHO SBORMISTRA
V L. 1865 – 1877
ZASVĚCUJE HLAHOL

Desku navrhl arch. Josef Fanta a modeloval ji Čeněk Vosmík. Je z roku 1927.

Deska je kulturní památkou:

Obdélná pamětní deska s reliéfem Karla Bendla, sbormistra pěveckého spolku Hlahol.

Pamětní deska obdélná, šířková, skulpturálně nápisová. V levé části desky je kruhový reliéf s mužskou podobiznou. Vpravo od reliéfu zabírá zbývající zhruba dvě třetiny desky text: PAMÁTCE KARLA BENDLA SVÉHO SBORMISTRA V L. 1865 – 1877 VĚNUJE HLAHOL, pod portrétem: 1838 – 1897.

architekt Josef Fanta, sochař Čeněk Vincenc Vosmík / vznik 1927 / výška 55 cm, šířka 120 cm

Bendl se původně vyučil rukavičkářem a poté vystudoval varhanickou školu. Působil i v Bruselu, Amsterodamu, Paříži. Původně pouze mužský sbor Hlaholu rozšířil na smíšený. Po Smetanovi a Dvořákovi byl nejoblíbenějším českým skladatelem 2. pol. 19. st. Dnes však jsou jeho operní díla zapomenuta a přežívá jen jeho sborová tvorba.

Series Navigation<< Pamětní deska Františka Ladislava Riegera na MacNevenově paláci v Palackého ulici v PrazePamětní deska Bedřicha Smetany na domě čp. 248/16 na Masarykově nábřeží v Praze >>
Tagy