weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kaple svatých Petra a Pavla v Kladrubech u Teplic

V cípu travnaté plochy nad kaplí svatých Petra a Pavla v Kladrubech u Teplic stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Umělecky hodnotná barokní plastika, pocházející z roku 1738, byla renovována v roce 1888. Na hranolovém odstupňovaném soklu stojí postava světce v tradičním pojetí. Socha je situována na návsi, za ní stojí vzrostlý strom.

Socha byla zhotovená nákladem Jana Rittera z Kladrub a vztyčená dne 9. října 1738. Následně byla dvakrát renovována, poprvé roku 1838 manželi Josefem a Františkou Bohm z Kladrub č. p. 18 a podruhé Josefem a Rosinou Bohm roku 1888. Roku 2004 byla socha zrestaurována Lukášem Hosnedlem pod odborným dohledem doc. ak. soch. Petra Siegla.

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého stojí na vysokém mohutném podstavci, je provedená z pískovce a její celková výška je asi 4 m. Spodek soklu je umístěný na čtvercové kamenné základně a přes profilaci zvonice a oblounu přechází v zaoblenou část hlavního dílu hranolového podstavce. Stěny fundamentu nesou nápisová pole, pouze zadní pole je bez nápisu. Na čelní, východní stěně je text ve znění: “GOTT / VNT DEN HEILIGEN / IOHANNES NEPOMVC / ENE ZVEHREN HAT / DIESE STATV? AVE / RICHTEN LASSEN / IOHANNES RITTER / HERSCHAFT LICHER / ZIMER MEISTER IN / KRATEROB IN IAHR / ANNO 1738 DEN / 9 DEN OCTOPER”. Na pravém boku je vytesáno: “IN GOTTES SEGEN / WURDE DER HEILIGE / IOHANNES VON IO / SEPH BOHM UND GAT / TIN FRANZISKA NUS KR / DROB NO. 18 DEN 16 / MAI ANNO 1838 / RENOVIRT”. Levá strana je doplněná nejmladším nápisem: “ZUM / 150 JAHRIGEN / JUBILAUM RENOVIRT / VON JOSEF U ROSINA / BOHM / 1888”. Hlavní díl podstavce je ukončený římsou s profilací obloun, výžlabek a obloun. Na horní desce je umístěný menší nástavec se samotnou plastikou, který má boční stěny segmentově vykrojené. Světec je zobrazený v mírném kontrapostu s pravou nohou lehce pokrčenou. Oblečený je do zvlněné rochety s klerikou, na hlavě má biret a přes ramena přehozenou almuci. Levá paže je ohnutá v lokti, ruka přidržuje za dolní konec krucifix, opřený o levé rameno. Pravá paže je natažená od těla, ruka drží palmovou ratolest. Hlava je nakloněná k levému rameni – ke krucifixu. Světec má vlnité vlasy, na bradě je krátký plnovous.

Socha je kvalitní ukázkou drobné exteriérové plastiky a dokládá vývoj barokního sochařství v regionu. Zároveň je příkladem dobové úcty ke sv. Janu Nepomuckému. Socha je rovněž výrazným historickým prvkem veřejného prostoru středu obce.

Původní evidenční list památky ->

Series Navigation<< Pomník Hanse Kudlicha nad Novou Vsí u TeplicSocha vodníka u rybníčku ve Strakách >>
Tagy